ΔΕΚ Υπόθ. C- 232, 233/1995, απόφ. 11.6.1998 [Παράβαση κράτους μέλους - Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς της οδηγίας 94/51/ΕΚ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/1998, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 76/464/ ΕΟΚ - Ρύπανση των υδάτων - Παράλειψη μεταφοράς της στο εσωτερικό δίκαιο 1. Με δύο χωριστά δικόγραφα που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 5 Ιουλίου 1995, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ, δύο προσφυγές με τις οποίες ζητεί να αναγνωριστεί ότι, μη καταρτίζοντας προγράμματα περιλαμβάνοντα ποιοτικούς στόχους και θέτοντα τα χρονικά όρια εκτελέσεώς τους με σκοπό τη μείωση της ρυπάνσεως της λίμνης Βεγορίτιδας και του ποταμού Σούλου, στα πλαίσια της υποθέσεως C-232/95, και του Παγασητικού κόλπου, στα πλαίσια της υποθέσεως C-233/95, από τις επικίνδυνες ουσίες του καταλόγου ΙΙ της οδηγίας 76/464/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Μαΐου 1976, περί της ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες εκχεόμενες στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας (ΕΕ ειδ. έκδ. 15/001, σελ. 138), και μη εξαρτώντας από την έκδοση προηγουμένης αδείας ορίζουσας τα πρότυπα αποβολής τις απορρίψεις οι οποίες πραγματοποιούνται στη λίμνη Βεγορίτιδα και στον ποταμό Σούλο, στα πλαίσια της υποθέσεως C-232/95, και στον Παγασητικό κόλπο, στα πλαίσια της υποθέσεως C-233/95, και οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν ουσίες του καταλόγου ΙΙ, η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη Συνθήκη ΕΚ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.