ΔΕΚ Υπόθ. C-302/1995, απόφ. 12.12.96 [Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 91/271/ΕΟΚ - Επεξεργασία των αστικών λυμάτων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/1997, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας Από «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των ΕΚ», 35/97 Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 91/271/ ΕΟΚ - Επεξεργασία των αστικών λυμάτων Με δικόγραφο που κατέθεσε στο Δικαστήριο στις 25 Σεπτεμβρίου 1995, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε προσφυγή με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι η Ιταλική Δημοκρατία, παραλείποντας να θεσπίσει, ή εν πάση περιπτώσει να της κοινοποιήσει, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να συμμορφωθεί προς την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαϊου 1991, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την εν λόγω οδηγία και από τη Συνθήκη ΕΚ. Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν θέσει σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την οδηγία το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 1993. Η Ιταλική Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο τομέας τον οποίο καλύπτει η οδηγία 91/271 ρυθμίζεται στην Ιταλία από τον νόμο 319, της 10ης Μαϊου 1976, περί προστασίας των υδάτων κατά της ρυπάνσεως (στο εξής: νόμος 319/76). Ωστόσο, η Ιταλική Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η πλήρης μεταφορά της οδηγίας 91/271 στην εσωτερική έννομη τάξη απαιτεί περαιτέρω προσαρμογή των εσωτερικών κανόνων, ιδίως όσον αφορά τις προδιαγραφές που καθορίζουν τα παραρτήματα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.