Τεύχος 1/2012, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας, Γ. Σιούτη, Σ. Φλογαΐτης
Επιμέλεια Ύλης: Στ. Χριστοφορίδου
Διεύθυνση Σύνταξης: Γ. Γιαννακούρου
Επιμέλεια Έκδοσης: Λ. Καρατζά
ISSN: 1108-2747
Έτη: 25
Τεύχη: 98
Άρθρα: 4369

Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Β΄ ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ

Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Φυσικό περιβάλλον

¦ Δάση - Δασικές εκτάσεις
¦ Απόβλητα
¦ Εγκαταστάσεις
¦ Ενέργεια
¦ Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

ΙI. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

¦ Αρχαία - Αρχαιολογικοί χώροι
¦ Μνημεία - Ιστορικοί τόποι
¦ Διατηρητέα κτήρια

ΙII. Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση

¦ Αιγιαλός
¦ Λιμένες
¦ Οδοί - Οδικά δίκτυα
¦ Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ)
¦ Πολεοδομική μελέτη
¦ Εκτός σχεδίου δόμηση
¦ Κοινόχρηστοι χώροι
¦ Αναγκαστική απαλλοτρίωση
¦ Αυθαίρετη δόμηση
¦ Οικοδομές

Ε΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

¦ Αιγιαλός

¦ Οικοδομές

ΣΤ΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

¦ Περιβαλλοντική πληροφόρηση

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997