ΣτΕ Ολ 32/2013 [Έννοια δάσους - Αντισυντ/τητα νέου άρθ. 3 Ν 998/1971 και νέας παρ. 3 άρθ. 15 Ν 1734/1987]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2012, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. ΙΙΙ της παρ. 3 του άρθ. 1 Ν 3208/2003 (νέο άρθ. 3 Ν 998/1979) και των στοιχ. α΄ και β΄ της αυτής περ. ΙΙΙ της παρ. 3, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας του δασικού οικοσυστήματος, κρίνονται αντισυνταγματικές, για τον λόγο ότι προϋποθέτουν την ύπαρξη δασοπονικών μόνον ειδών και μάλιστα επί αριθμητικώς προσδιοριζομένης ελαχίστης εκτάσεως. Προσκρούουν δε και στο τελευταίο εδάφιο της υπό το άρθ. 24 Συντ. ερμηνευτικής δηλώσεως, για τον λόγο ότι δεν θέτουν ως κριτήριο χαρακτηρισμού μιας εκτάσεως ως δάσους ή δασικής το αραιό ή μη της επ΄ αυτής δασικής βλαστήσεως, αλλ΄ άλλο κριτήριο συναπτόμενο με το ύψος της βλαστήσεως, εφ΄ όσον η άνω του 25% συγκόμωση επί εκτάσεως δασοπονικών ειδών συνεπάγεται τον χαρακτηρισμό της τόσο ως δάσους, άρα μη αραιής βλαστήσεως, όσο και ως δασικής εκτάσεως, άρα αραιής βλαστήσεως, αρκεί στην τελευταία αυτή περίπτωση η βλάστηση να είναι θαμνώδης, άρα χαμηλή ακόμα και αν η συγκόμωσή της είναι 100%. Το δάσος και η δασική έκταση μπορούν ν΄ αποτελούνται από οποιοδήποτε είδος ή είδη αγρίων ξυλωδών φυτών, δασοπονικών ή μη, εφ΄ όσον αυτά αποτελούν οργανική ενότητα, η οποία δεν εξαρτάται από μαθηματικά οριζόμενο ποσοστό συγκομώσεως (μειοψ.). Τούτου έπεται ότι η νέα παρ. 3 του άρθ. 15 Ν 1734/1987, που θεωρεί μία έκταση ως έχουσα δασικό χαρακτήρα από την ύπαρξη σε αυτήν ορισμένων μόνο δασοπονικών φυτών και με μαθηματικώς οριζόμενο ποσοστό συγκομώσεως, είναι αντίθετη προς το άρθ. 24 Συντ. και την υπ΄ αυτό ερμηνευτική δήλωση και ως εκ τούτου, ανίσχυρη ως προσκρούουσα στην ανωτέρω ερμηνευτική δήλωση. Η απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων δεσμεύει τα αρμόδια δασικά όργανα ως προς το ζήτημα της ιδιοκτησίας της εκτάσεως καθώς και ως προς το επιτρεπτό της χρήσεως, για την οποία είχε αρχικά γίνει η αποκατάσταση με την απόφαση της Επιτροπής. Για τον χαρακτηρισμό όμως της εκτάσεως ως δασικού χαρακτήρα ή μη, αρμόδια παραμένουν τα κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας όργανα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αυτή προβλέπει. Από τη ρύθμιση αυτή της παρ. 7 του άρθ. 1 Ν 3147/2003 δεν παραβιάζονται το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ ούτε τα άρθ. 17, 18 και 24 Συντ. (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.