ΣτΕ 980/2012 Τμ. E΄ [Τμηματική συντέλεση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης - Ιδιοκτησία - Αρμοδιότητα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2012, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο κατ΄ άρθ. 17 παρ. 4 Συντ. και 11 παρ. 3 ΚΑΑΑ κανόνας της αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων σε περίπτωση μη συντελέσεώς τους εντός ενός και ημίσεος έτους από τη δημοσίευση της δικαστικής αποφάσεως προσωρινού ή οριστικού καθορισμού της σχετικής αποζημιώσεως ισχύει και επί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων. Δεν αποκλείεται τμηματική εφαρμογή σχεδίων πόλεως και κατά τον Ν 1337/1983 των πολεοδομικών μελετών, η δυνατότητα όμως αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση ότι συντελούνται πλήρως εντός της κατ΄ άρθ. 17 παρ. 4 Συντ. προθεσμίας του ενός και ημίσεος έτους από τη δημοσίευση της δικαστικής αποφάσεως προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως, οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των ιδιοκτησιών που εμπίπτουν στην έκταση, ως προς την οποία η πολεοδομική μελέτη εφαρμόζεται έστω και τμηματικά. Μόνη η απόδοση άλλης εκτάσεως σε μερική εξόφληση της ορισθείσης αποζημιώσεως, στον ιδιοκτήτη ρυμοτομουμένου ακινήτου, μετά την εκ μέρους του καταβολή της αναλογούσης στην ιδιοκτησία του εισφοράς σε γη, δεν επιφέρει συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, εφ΄ όσον δεν καταβληθεί ταυτόχρονα ή εντός προθεσμίας ενός και ημίσεος έτους και η τυχόν υπολειπόμενη χρηματική ή άλλη αποζημίωση, ώστε να είναι πλήρης. Συνέπεια δε τούτου είναι να καθίσταται στην περίπτωση αυτή επιβεβλημένη η άρση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως στο σύνολό της, είναι δε άλλο το ζήτημα της τύχης του ακινήτου, το οποίο έχει αποδοθεί στον ιδιοκτήτη του ρυμοτομηθέντος έναντι της αποζημιώσεως, την οποία αυτός δικαιούται. Προς τούτο συνηγορεί και η διάταξη του άρθ. 48 παρ. 7 περ. α΄ και β΄ ΚΒΠΝ. Η αναγνώριση της δυνατότητος τμηματικής συντελέσεως της ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ενιαίας ιδιοκτησίας, με συνέπεια την τμηματική άρση της απαλλοτριώσεως, μόνο δηλαδή κατά το μέρος που αυτή δεν έχει συντελεσθεί πέραν του γεγονότος ότι θα συνεπαγόταν την απόδοση στον ιδιοκτήτη μέρους της ενιαίας ιδιοκτησίας του, ενδεχομένως αμελητέας πλέον αξίας και ότι η απόδοση αυτή θα ήταν άλλωστε δυσχερής ή και αδύνατη, δεν θα εναρμονιζόταν ούτε με τη συνταγματική επιταγή της χωροταξικής και πολεοδομικής αναδιάρθρωσης της Χώρας, αφού η μερική άρση θα συνεπαγόταν απόδοση στον ιδιοκτήτη και δυνατότητα κατάληψης από αυτόν ενός ή περισσοτέρων διάσπαρτων τμημάτων κοινοχρήστου χώρου, ο οποίος όμως οφείλει κατ΄ άρθ. 24 παρ. 2 Συντ. να είναι ενιαίος και αδιάσπαστος χωρίς παρεμβολή επί μέρους χώρων άλλων προορισμών και χρήσεων. Εφ΄ όσον η παράλειψη της Διοικήσεως να βεβαιώσει αυτοδικαίως επελθούσα άρση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κηρυχθείσα κατά το ΝΔ 797/1971 λόγω μη καταβολής της αποζημιώσεως μέσα σε ενάμισο έτος από τη δημοσίευση της δικαστικής αποφάσεως περί καθορισμού της, συντελέσθηκε μετά την έναρξη ισχύος του ΚΑΑΑ, αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αιτήσεως, με την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητά να ακυρωθεί η παράλειψη αυτή και να βεβαιωθεί η αυτοδικαίως ή υποχρεωτικώς επελθούσα άρση της απαλλοτριώσεως, είναι κατ΄ άρθ. 11 παρ. 4 ΚΑΑΑ το τριμελές διοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριωμένο ακίνητο.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.