ΣτΕ 723/2012 Τμ. Ε΄ [Απόσταση Δ - Νομιμότητα προϋφισταμένης κατασκευής σε ενιαίο οικόπεδο]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2012, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι κατά το Σύνταγμα και τον ΓΟΚ προϋποθέσεις, η έκδοση οικοδομικής αδείας δεν καταλείπεται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης, αλλά είναι υποχρεωτική γι΄ αυτήν. Όταν ανεγείρονται στο ίδιο οικόπεδο περισσότερα του ενός κτήρια μη εφαπτόμενα, πρέπει να απέχουν μεταξύ τους απόσταση Δ, έστω και αν ανεγείρονται σε διαφορετικό χρόνο και επί τη βάσει διαφορετικών οικοδομικών αδειών. Η απόσταση Δ αποτελεί συνάρτηση του ύψους του υψηλοτέρου κτηρίου, μεταξύ των οποίων θα τηρηθεί η απόσταση σε περίπτωση που εξαντλείται ο αναλογών σε ολόκληρο το ακίνητο συντελεστής δόμησης ή του μεγίστου επιτρεπομένου στην περιοχή ύψους σε περίπτωση που με την ανέγερση του κτηρίου δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης. Επιτρέπεται χορήγηση οικοδομικής αδείας και επί τμήματος ενιαίου οικοπέδου, επί του οποίου έχει συσταθεί διηρημένη (κάθετη) ιδιοκτησία, υπό την προϋπόθεση ότι εν όψει της συνολικής εκτάσεως του οικοπέδου εξασφαλίζεται σε σχέση με το σύνολο των δυναμένων να ανεγερθούν σε αυτό πλειόνων οικοδομημάτων, η πλήρης τήρηση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, η εφαρμογή της οποίας κατ΄ ουδέν επηρεάζεται από την ανωτέρω ιδιωτικού δικαίου συμφωνία. Κατά τη χορήγηση της αδείας η πολεοδομική αρχή οφείλει να ελέγχει παρεμπιπτόντως και να λαμβάνει υπ΄ όψιν την έκταση των δικαιωμάτων κάθε συνιδιοκτήτη επί τμημάτων του οικοπέδου, επί των οποίων καθένας από αυτούς έχει δυνάμει της ανωτέρω σχέσης δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε σχέση προς την ανοικοδόμηση αυτοτελών οικοδομών όσο και προς την κατανομή των πολεοδομικών και οικοδομικών ωφελειών και βαρών μεταξύ των συνιδιοκτητών. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή πριν την ανέγερση της κατασκευής, για την ταυτότητα όμως του νομικού λόγου τα αυτά ισχύουν και όταν ζητείται η χορήγηση οικοδομικής αδείας κατ΄ άρθ. 22 ΓΟΚ/1985. Επί εφαρμογής του άρθ. 22 ΓΟΚ συνδ. με άρθ. 9 ΓΟΚ και ΝΔ 1024/1971, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία οφείλει να συνεκτιμήσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε προϋφισταμένης στο ενιαίο οικόπεδο κατασκευής με βάση την ύπαρξη ή μη οικοδομικής αδείας χορηγηθείσας οποτεδήποτε. Εφ΄ όσον η προϋφισταμένη σε τμήμα του ενιαίου οικοπέδου κατασκευή στερείται οικοδομικής αδείας, η πολεοδομική υπηρεσία, προκειμένου να απορρίψει κατ΄ επίκληση του άρθ. 9 παρ. 4 ΓΟΚ την αίτηση συνιδιοκτήτη για ανέγερση κατασκευής στο έτερο τμήμα της κάθετης ιδιοκτησίας, οφείλει προηγουμένως να διαπιστώσει ότι η στερούμενη αδείας κατασκευή είναι νόμιμη βάσει άλλης διοικητικής πράξης και να διαλάβει κρίση περί του ότι η κατασκευή αυτή πληροί τις προϋποθέσεις του άρθ. 9 παρ. 4 ΓΟΚ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.