ΣτΕ 1154/2013 Τμ. Ε΄ [Συνεργεία αυτοκινήτων εντός οικισμών - Εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης - ΓΠΣ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμφωνα με το ΠΔ της 24.5-31.5.1985 γύρω από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας εκάστοτε απογραφής και σε ζώνη που εκτείνεται σε πλάτος 700 μ., για πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό από 2.001 μέχρι και 10.000 κατοίκους και 1.000 μ. για πόλεις με πληθυσμό άνω των 10.000, απαγορεύεται ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής οχλήσεως. Επομένως, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση νέας δραστηριότητας μέσης όχλησης σε απόσταση μικρότερη των 700 μ. από τα όρια του οικισμού Νέας Αρτάκης Ν. Ευβοίας, του οποίου ο πληθυσμός είναι μικρότερος των 10.000 κατοίκων. Τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, εφ΄ όσον δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων της ΚΥΑ 13727/724/24.7.2003 και κατ΄ άρθ. 3 παρ. 2γ΄ συνδ. άρθ. 2 παρ. 1α΄ Ν 3325/2005 δεν εμπίπτουν στην έννοια των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, θεωρούνται δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, η δε διάκρισή τους σε συνεργεία 3ης και 4ης υποκατηγορίας γίνεται με κριτήριο το εμβαδόν - μέγεθος της μονάδας, που συνδέεται με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης βαρέων ή επιβατηγών οχημάτων και όχι με την κινητήρια ή θερμική ισχύ του μηχανολογικού τους εξοπλισμού. Η κατάταξή τους με την ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 στην 9η ομάδα βιομηχανικών εγκαταστάσεων και δη στη 2η κατηγορία δραστηριοτήτων, δεν αρκεί προκειμένου να θεωρηθούν δραστηριότητα μέσης όχλησης, αφού χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη ισχύ τους και έχουν καταταγεί στη Β΄ Κατηγορία της ΚΥΑ 69269/1990. Η λειτουργία του ενδίκου συνεργείου αυτοκινήτων (φανοποιείου - βαφείου) για τη βαφή, επισκευή και συντήρηση αμαξωμάτων επιβατικών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εντάσσεται στην κατηγορία Β΄ και δη, στην 4η υποκατηγορία, αντιστοιχεί δε σε δραστηριότητα χαμηλής όχλησης και ως εκ τούτου επιτρέπεται η εγκατάστασή του κατ΄ άρθ. 4 παρ. 3 ΠΔ της 24.5-31.5.1985 στην επίμαχη θέση του Δήμου Νέας Αρτάκης. Το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) συνιστά το πρώτο στάδιο πολεοδομικού σχεδιασμού και καθορίζει τις χρήσεις γης στην καλυπτομένη από αυτό έκταση, από τις οποίες εξαρτάται η πολεοδομική οργάνωση και εξέλιξη μιας περιοχής. Ο καθορισμός χρήσεων γης είναι δεσμευτικός, υπό την έννοια ότι από τη θέση σε ισχύ της εγκριτικής του ΓΠΣ υπουργικής αποφάσεως, επιτρέπονται μόνον οι χρήσεις γης, που αυτό προβλέπει. Από τις ρυθμίσεις όμως του ΓΠΣ, με τις οποίες γίνεται πρόβλεψη κατ΄ άρθ. 2 παρ. 5 Ν 1337/1983 χωροθέτησης ειδικών χρήσεων περί την πόλη ή τον οικισμό εκτός ορίων ΓΠΣ, χωρίς να έχει καθορισθεί Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), παράγεται μερική δέσμευση, υπό την έννοια ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές, αλλ΄ αποτελούν κατευθύνσεις του ΓΠΣ, των οποίων επιβάλλεται η συνεκτίμηση από τους αρμοδίους φορείς κατά τη χορήγηση αδείας ορισμένου έργου ή δραστηριότητας (μειοψ.). Ναι μεν απαιτείται χωροταξικός σχεδιασμός για εγκαταστάσεις βιομηχανιών - βιοτεχνιών, τα συνεργεία όμως δεν υπάγονται στον κανόνα αυτό, διότι δεν αποτελούν βιομηχανία ή βιοτεχνία, αλλ΄ εργαστήρια χαμηλής όχλησης κατά τους Ν 3325/2005 και Ν 1575/1985, ούτε αποκτούν τον χαρακτήρα αυτόν από την κατάταξή τους με την ΚΥΑ 15393/2332/5.8.2002 στην ομάδα βιομηχανιών - βιοτεχνιών, διότι με την ΚΥΑ αυτή κατατάσσονται σε ομάδες και κατηγορίες όλες οι δραστηριότητες και όχι μόνον οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.