ΣτΕ 1004/2014 Τμ. Ε΄ [Σεισμικός αρμός οικοδομών - Έννοια υπογείου χώρου - Έφεση]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η διάταξη του άρθ. 12 παρ. 2 Ν 3900/2010 καταλαμβάνει εφέσεις, οι οποίες ασκούνται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι μετά την 1.1.2011, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσιεύσεως της εκκαλουμένης αποφάσεως. Ο σεισμικός αρμός πλήρους διαχωρισμού είναι υποχρεωτικός σε κάθε περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού υποστυλωμάτων ενός κτηρίου από πλάκες ή άλλα στοιχεία παρακειμένου κτηρίου, το δε εύρος του υπολογίζεται με τον μαθηματικό τύπο του τρίτου εδάφιο του άρθ. 4.1.7.2 ΕΑΚ. Μόνον όταν διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού υποστυλωμάτων ενός κτηρίου από πλάκες ή άλλα στοιχεία παρακειμένου, μπορεί αντί σεισμικού αρμού πλήρους διαχωρισμού να προβλέπεται απλός σεισμικός αρμός, η διαμόρφωση του οποίου είναι επίσης υποχρεωτική, το δε εύρος του υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό των υπέρ το έδαφος εν επαφή ορόφων, κατά τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο του ιδίου άρθρου. Κατ΄ εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η διαμόρφωση σεισμικού αρμού κάτω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Ως υπόγειος όροφος, στον οποίο δεν είναι υποχρεωτική η διαμόρφωση αντισεισμικού αρμού νοείται όχι το υπόγειο, όπως ορίζεται στο άρθ. 2 Ν 1577/1985, αλλ΄ ο όροφος ή τμήμα ορόφου κάτω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται σε περίπτωση που τα δύο κτήρια, υφιστάμενο και νεοανεγειρόμενο, ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες όσο και σε περίπτωση που τα δύο κτήρια ανήκουν στον ίδιο ή ίδιους ιδιοκτήτες, καθ΄ όσον η προστασία των κτηρίων από τον σεισμό επιτάσσεται από το δημόσιο συμφέρον και δεν δύναται να διαφοροποιείται με κριτήριο το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων. Κατά τη διαδικασία εκδόσεως οικοδομικής αδείας ο διενεργούμενος από τις πολεοδομικές υπηρεσίες έλεγχος στις στατικές μελέτες, που υποβάλλονται από τους ιδιώτες περιορίζεται στη διαπίστωση της πληρότητας του περιεχομένου τους και δεν ελέγχεται η ακρίβεια των υπολογισμών ή η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς. Για το ζήτημα της ορθότητας των υπολογισμών που περιέχονται στο τεύχος της στατικής μελέτης υπεύθυνος είναι ο συντάξας μελετητής. Σε περίπτωση που οι πολεοδομικές υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι μια στατική μελέτη δεν είναι πλήρης, διότι δεν περιέχει όλους τους υπολογισμούς ή δεν πραγματεύεται όλα τα ζητήματα στατικής επάρκειας του κτηρίου, οφείλουν ν΄ αρνηθούν την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Οι πολεοδομικές υπηρεσίες υποχρεούνται, κατά το στάδιο της κατασκευής της οικοδομής, ιδίως όταν υποβάλλονται καταγγελίες, να διενεργούν αυτοψία και να επισημαίνουν παραλείψεις και σφάλματα, που είναι εφικτό να διαπιστωθούν κατά τη διενέργεια του ελέγχου, να διατάσσουν δε τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προς επανόρθωσή τους. Την υποχρέωση αυτή έχει η πολεοδομική υπηρεσία και κάθε φορά που διενεργεί αυτοψία σε οικοδομή είτε για να διαπιστώσει την ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών και προσθηκών μετά την ολοκλήρωση της οικοδομής είτε για να διαπιστώσει το επικίνδυνο της οικοδομής κατ΄ άρθ. 1 ΠΔ της 13-22.4.1929, εφ΄ όσον πρόκειται για εμφανείς παραλείψεις και κακοτεχνίες.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.