Ν 4258/2014 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.4.2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - Ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις [άρθ. 20: τροπ. Ν 4067/2012 (ΝΟΚ)]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 20 Τροποποιήσεις του Ν 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79) (ΝΟΚ) 1. Η παρ. 2 του άρθ. 1 Ν 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος: α) το άρθ. 2, εξαιρουμένων των παραγράφων που αναφέρονται στην εντός σχεδίου δόμηση, β) οι παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, γ) το άρθ. 4, δ) το άρθ. 5, ε) το άρθ. 6, στ) η παρ. 3 του άρθ. 8, ζ) το άρθ. 11 εκτός από την παρ. 2 και τις παρ. 6ιγ, 6ιζ, 6ιστ για το άρθ. 19, όπως αναφέρεται σε αυτήν, η) οι παρ. 3 και 4 του άρθ. 12, θ) το άρθ. 13, ι) το άρθ. 16, εκτός των παρ. 5γ,6, ια) το άρθ. 17 εκτός από την παρ. 2α, 2β, 2στ, 3β, 6β και 8, ιβ) το άρθ. 21, ιγ) το άρθ. 23, ιδ) το άρθ. 25, ιε) το άρθ. 26, ιστ) το άρθ. 28, ιζ) τα άρθ. 29 έως 37». 2. H περ. β΄ της παρ. 3 του άρθ. 1 του Ν 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής: «β) οι παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου». 3. Ο υπό στοιχ. Η΄ ορισμός του άρθ. 3 του Ν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.