Τεύχος 2/2014, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας, Γ. Σιούτη, Σ. Φλογαΐτης
Επιμέλεια Ύλης: Στ. Χριστοφορίδου
Διεύθυνση Σύνταξης: Γ. Γιαννακούρου
Επιμέλεια Έκδοσης: Λ. Καρατζά
ISSN: 1108-2747
Έτη: 25
Τεύχη: 98
Άρθρα: 4369

Α΄ ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Προστατευόμενες περιοχές
Αδέσπωτα ζώα και ζώα συντροφιάς
Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα
Εκμετάλλευση λατομικών και μεταλλευτικών χώρων
Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων
Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων
Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων
Διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων
Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ρύπανση

ΙI. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

Μνημεία - Ιστορικοί τόποι
Διατηρητέα κτήρια

ΙΙΙ. Αστική ευθύνη Δημοσίου

Πλημμελής εκτέλεση εκσκαφών
Υπερχείλιση Κηφισού ποταμού

ΙV. Δίκαιο Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Δόμησης

Χωροταξικός σχεδιασμός
Αιγιαλός - Παραλία
Σχεδιασμός και διαχείριση οδικών δικτύων
Διαφορές αποκαταστατικής νομοθεσίας
Πολεοδομικός σχεδιασμός
Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη
Κοινόχρηστοι χώροι πόλεων και οικισμών
Αυθαίρετη δόμηση
Οικοδομές - Οικοδομικές εργασίες

Δ΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Προστασία της υγείας - Βλαβερές ουσίες

Διατήρηση φυσικών οικοτόπων

Αναπτυξιακή βοήθεια προς τρίτες χώρες

Ε΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

Δασικά - γεωργικά οικοσυστήματα

Διατηρητέα κτήρια

ΣΤ΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997