ΣτΕ 2270/2014 [Μνημειακό συγκρότημα Χώρας Πάτμου - Συνταγματική προστασία παραδοσιακών οικισμών]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το Σύνταγμα προνοεί ιδιαιτέρως για την προστασία και διατήρηση των παραδοσιακών οικισμών, δηλ. οικιστικών συνόλων, που διατηρούν τον παραδοσιακό πολεοδομικό ιστό τους και μεμονωμένων κτηρίων ή κατασκευών, που σώζονται εντός ή εκτός οικισμών και παρουσιάζουν παραδοσιακό χαρακτήρα. Μεταξύ των μέτρων προστασίας των εν λόγω οικισμών συγκαταλέγονται η καταγραφή, αξιολόγηση και οριοθέτησή τους, η θέσπιση ειδικών προστατευτικών όρων δόμησης και ο χαρακτηρισμός τους ως παραδοσιακών, που συνεπάγεται υπαγωγή τους σε ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς με σκοπό τη διατήρηση στο διηνεκές των παραδοσιακών τους στοιχείων και τον έλεγχο της δόμησης, προκειμένου οι νέες οικοδομές να εναρμονίζονται με τα παραδοσιακά πρότυπα. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης, που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς, πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση και ανάδειξη της φυσιογνωμίας τους, δεν επιτρέπεται δε να είναι δυσμενέστεροι για το περιβάλλον από όρους και περιορισμούς, που ίσχυαν προηγουμένως. Σε περίπτωση που οριοθετηθέντες αρχαιολογικοί χώροι καταλαμβάνουν ευρύτατες περιοχές, εντός και εκτός οικισμών, για τον καθορισμό ζωνών προστασίας εντός των αρχαιολογικών αυτών χώρων δεν είναι αναγκαία η προηγούμενη οριοθέτηση των οικισμών. Οι πρόσφοροι δε για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων όροι και περιορισμοί δόμησης, οι χρήσεις γης, οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και η δυνατότητα και οι όροι συνέχισης της λειτουργίας υφισταμένων νομίμων δραστηριοτήτων στις περιοχές, που περιλαμβάνονται εντός των ζωνών, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός των οικισμών, καθορίζονται μεταγενέστερα διά των κατ΄ άρθ. 14 παρ. 6 και άρθ. 13 παρ. 2 Ν 3028/2002 κανονιστικών πράξεων. Εάν στο στάδιο αυτό, για την επιλογή των πρόσφορων όρων και περιορισμών δόμησης, χρήσεων γης και άλλων περιορισμών ανακύψει ζήτημα συναρτώμενο προς τα όρια του οικισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 3 άρθ. 12 Ν 3028/2003 για την οριοθέτηση του οικισμού κατά το αναγκαίο μέτρο. Ο προηγούμενος καθορισμός ορίων οικισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 3 άρθ. 12 Ν 3028/2003, δεν είναι απαραίτητος και σε περίπτωση που οι ζώνες προστασίας αρχαιολογικού χώρου καθορίζονται εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του 1923, περιλαμβανομένου εντός του οριοθετηθέντος αρχαιολογικού χώρου, εάν δε κατά τον καθορισμό των ζωνών και την επιλογή των πρόσφορων όρων και περιορισμών δόμησης ανακύψει ζήτημα συναρτώμενο προς τα όρια του εν λόγω οικισμού, η αρχαιολογική υπηρεσία, σε συνεννόηση με την πολεοδομική, δύναται να εκφέρει παρεμπίπτουσα κρίση περί των ορίων του οικισμού, δοθέντος ότι ειδικώς για οικισμούς προϋφισταμένους του 1923 χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως, ο καθορισμός των ορίων τους έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα και ανάγεται στην υφισταμένη το έτος 1923 πραγματική έκταση του οικισμού. Εν προκειμένω, δεν ήταν αναγκαία η οριοθέτηση του προϋφισταμένου του έτους 1923 οικισμού της Χώρας Πάτμου, πριν εκδοθεί η προσβαλλομένη πράξη καθορισμού των ζωνών προστασίας Α΄ και Β΄ εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Χώρας Πάτμου, δοθέντος ότι με σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, οριοθετήθηκε ως αρχαιολογικός χώρος ευρύτατη περιοχή εντός και εκτός του οικισμού της Χώρας (μειοψ.). Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση της Γρανάδας για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης (Ν 2039/1992), δεν είναι επιτρεπτή η καταστροφή στοιχείων, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η επέμβαση, η οποία συνεπάγεται μεταβολή του πολεοδομικού ιστού αρχιτεκτονικού συνόλου ή άρση της φυσιογνωμίας ή διάρρηξη της ομοιογένειας ορισμένου τόπου. Το ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας του οικισμού της Χώρας Πάτμου δεν έχει επηρεασθεί από τις διατάξεις του Ν 3028/2002 και εξακολουθεί να ισχύει στο σύνολό του. Αντίθετη ερμηνεία, ότι δηλαδή υπό την ισχύ του άρθ. 14 του νέου αρχαιολογικού νόμου (Ν 3028/2002) είναι δυνατή η ανέγερση νέων οικοδομών και σε αδόμητα τμήματα του οικισμού της Χώρας Πάτμου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, εφ΄ όσον δηλαδή συνάδουν, από πλευράς όγκου, δομικών υλικών και λειτουργίας με τον χαρακτήρα του οικισμού, θα οδηγούσε σε ουσιώδη αποδυνάμωση της προστασίας, που είχε θεσπιστεί για τον οικισμό, λόγω του μνημειακού χαρακτήρα του και ως εκ τούτου, σε παραβίαση της συνταγματικής επιταγής του άρθ. 24 παρ. 1 και 6.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.