Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας, Γ. Σιούτη, Σ. Φλογαΐτης
Επιμέλεια Ύλης: Στ. Χριστοφορίδου
Διεύθυνση Σύνταξης: Γ. Γιαννακούρου
Επιμέλεια Έκδοσης: Λ. Καρατζά
ISSN: 1108-2747
Έτη: 25
Τεύχη: 98
Άρθρα: 4369

Α΄ ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (επιμ. Σ. Παυλάκη)

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική ευθύνη
Περιβαλλοντική εκτίμηση και αδειοδότηση
Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα
Θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα
Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων
Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων
Διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων

ΙI. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

Αρχαία - Αρχαιολογικοί χώροι
Νεότερα μνημεία και ιστορικοί τόποι

ΙΙΙ. Δίκαιο Χωροταξίας - Πολεοδομίας - Δόμησης

Χωρικός - Χωροταξικός σχεδιασμός
Αιγιαλός - Παραλία
Λιμένες - Λιμενικά έργα
Πολεοδομικός σχεδιασμός
Χρήσεις γης
Αυθαίρετη δόμηση
Οικοδομές - Οικοδομικές εργασίες

Δ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ (επιμ. Α. Παπαθωμάς)

Δάση - Δασικές εκτάσεις

Ε΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (επιμ. Γ. Γούναρης)

Περιβαλλοντική πληροφόρηση

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και έργων

Περιβαλλοντική ευθύνη

ΣΤ΄ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ζ΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997