ΥΑ 2222.1-3.1/01/6.7.2015 (Β΄ 1393/7.7.2015) Τροποποίηση της παρ. 2.5 του άρθρου 2 της αριθ. 3231.8/1/28.7.1989 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σαν πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων» (Β΄ 573), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο Πρώτο της αριθ. 4113.312/01/16.1.2014 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 394)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2015, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τροποποίηση της παρ. 2.5 του άρθρου 2 της αριθ. 3231.8/1/28.7.1989 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σαν πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων» (Β΄ 573), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο Πρώτο της αριθ. 4113.312/01/16.1.2014 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 394) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Η παρ. 2.5 του άρθρου 2 της αριθ. 3231.8/1/28.7.1989 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 573), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο Πρώτο της αριθ. 4113.312/01/16.1.2014 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 394), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο Πρώτο Οι πλωτές ευκολίες, ανελκύονται και επιθεωρούνται στην ξηρά ή σε πλωτή δεξαμενή κατά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) έτη. Το χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για τρία (3) έτη ακόμη με τη προϋπόθεση ότι θα διενεργούνται με ικανοποιητικά αποτελέσματα ετήσιες επιθεωρήσεις των υφάλων στη θάλασσα με δύτη και βιντεοσκόπηση, καθώς και λήψη εσωτερικών παχυμετρήσεων. Για πλωτές ευκολίες που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και εφ΄ όσον υποβληθούν στοιχεία που τεκμηριώνουν την μη ύπαρξη ή διαθεσιμότητα κατάλληλης εγκατάστασης για την ανέλκυση αυτών στην ελληνική επικράτεια, ο ΚΕΠ δύναται να χορηγεί έγκριση παράτασης του χρονικού διαστήματος επιθεώρησης με ανέλκυση στη ξηρά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.