ΣτΕ 651/2015 Τμ. Ε΄ [Κατεδάφιση αυθαιρέτου σε αναδασωτέα έκταση - Έννοια δασογενούς περιβάλλοντος]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2015, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
ΝΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΕΚΤΑΣΗ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΑΣΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ. Διαφορά από απόφαση κατεδάφισης οικοδομών, κτισμάτων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων, ανεγερθέντων εντός δασών και δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων, είναι ακυρωτική και όχι διαφορά ουσίας. Η απόφαση του Προέδρου του οικείου Διοικητικού Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται επί της σχετικής αιτήσεως ακυρώσεως, υπόκειται σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5 ν. 702/1977. Προϋπόθεση για τη νομιμότητα διαταγής κατεδαφίσεως αυθαιρέτου κτίσματος, κατασκευάσματος και εγκαταστάσεως εν γένει είναι η διαπίστωση της ανεγέρσεώς τους εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως, εν όψει των συνεπειών της, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Η κατ΄ άρθρο 114 παρ. 3 ν. 1892/1990 κλήτευση του φερομένου ως κυρίου αυθαιρέτως κατασκευασθέντος εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως κτίσματος, πριν την έκδοση της περί κατεδαφίσεώς του αποφάσεως, αποσκοπούσα στην παροχή σε αυτόν της δυνατότητας να εκθέσει τις επί του θέματος απόψεις του, αποτελεί ουσιώδη τύπο της οικείας διαδικασίας, η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση του οποίου συνεπάγεται ακυρότητα της ως άνω αποφάσεως. Εφ΄ όσον όμως ο ουσιώδης αυτός τύπος έχει τηρηθεί, δεν απαιτείται και άλλη πρόσθετη κλήτευση του ενδιαφερομένου προς παροχή εξηγήσεων, κατ΄ επίκληση των άρθρων 20 παρ. 2 του Συντάγματος και 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η έκταση, την οποία αφορά η ένδικη διαταγή κατεδαφίσεως, φέρεται να είχε προ της εκχερσώσεώς της δασικό χαρακτήρα, καλυπτομένη από πεύκα, σχίνα και αγριελιές και περιβαλλομένη από δασικές εκτάσεις. Εφ΄ όσον πάντως η έκταση αυτή έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, είναι νομίμως αιτιολογημένη η προσβαλλομένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, με την οποία διατάσσεται η κατεδάφιση αυθαιρέτως ανεγερθέντων κτισμάτων εντός αυτής, πρέπει δε να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως. Λόγοι με τους οποίους προβάλλεται ότι η επίδικη έκταση δεν είναι δασική, αλλ΄ αγροτική πρέπει επίσης να απορριφθούν, εφ΄ όσον η διαπίστωση, ότι οι επίδικες κατασκευές έγιναν επί εκτάσεως που είχε κηρυχθεί αναδασωτέα, στηρίζει αυτοτελώς την επίμαχη διαταγή κατεδάφισης. Για την έκδοση διαταγής κατεδάφισης απαιτείται μεν κρίση για τον δασικό ή μη χαρακτήρα της εκτάσεως, στην οποία βρίσκονται οι αυθαίρετες κατασκευές, δεν αποτελεί όμως κατά νόμον αναγκαία προϋπόθεση η προηγούμενη έκδοση για την έκταση αυτή πράξεως χαρακτηρισμού, κατ΄ άρθρο 14 του ν. 998/1979 ή η κατάρτιση και κύρωση του οικείου δασικού χάρτη. Κατ΄ άρθρο 3 του ν. 998/1979 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3208/2003), ανεξαρτήτως της αντισυνταγματικότητάς του, ρητώς προβλέπεται ότι το δασογενές περιβάλλον δημιουργείται και σε εκτάσεις με εμβαδόν μικρότερο από 0,3 εκτάρια, όταν λόγω της θέσεώς τους βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασης με άλλες γειτονικές εκτάσεις, που συνιστούν δάσος ή δασική έκταση, εν προκειμένω δε η επίδικη έκταση συνορεύει με εκτάσεις που έχουν δασικό χαρακτήρα. Η ύπαρξη κι άλλων κτισμάτων, τα οποία δεν αποδεικνύεται ότι έχουν νομίμως ανεγερθεί σε ορισμένη περιοχή και η σύνδεσή τους με δίκτυα οργανισμών κοινής ωφελείας, δεν αποτελούν λόγο μη εφαρμογής στην περιοχή αυτή της δασικής νομοθεσίας. Το μέτρο της κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών εντός δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων επιβάλλεται υποχρεωτικά, εφ΄ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τάσσονται από το Σύνταγμα και τον νόμο, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της εκτάσεως ως δημόσιας ή ιδιωτικής.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.