ΣτΕ 1398/2015 Τμ. Ε΄ [Τουριστικά ακίνητα ΕΟΤ - Αυθαίρετες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στο Λαγονήσι Ν. Αττικής]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2015, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
ΝΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΟΤ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. ΧΑΡΑΚΤΗ-ΡΙΣΜΟΣ. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ. Η πλήρης ανακατασκευή υφισταμένης οικοδομής χωρίς οικοδομική άδεια συνεπάγεται τον χαρακτηρισμό της κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας και την επιβολή των κατά νόμο προστίμων με έκθεση αυτοψίας. Κατά την έννοια της εφαρμοστέας εν προκειμένω διατάξεως του άρθρου 22 παρ. 3 ΓΟΚ/1985 και του πδ 267/1998, για τον χαρακτηρισμό κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας και την επιβολή των κατά νόμον προστίμων με έκθεση αυτοψίας εκδιδομένη κατά τις διατάξεις αυτές, αρκεί η διαπίστωση ότι η κατασκευή εκτελέστηκε χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί οικοδομική άδεια ή καθ΄ υπέρβαση εκδοθείσας αδείας ή με βάση άδεια που ανεκλήθη ή ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση, χωρίς ν΄ απαιτείται και η διαπίστωση ότι πρόκειται για κατασκευή, με την οποία παραβιάζονται πολεοδομικές διατάξεις. Σε περίπτωση που συντρέχει μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά δεν παραβιάζονται ισχύοντες όροι δομήσεως ή περιορισμοί χρήσεως ή άλλη ουσιαστική πολεοδομική διάταξη, δεν απαιτείται, ως τύπος απαιτούμενος για την έκδοση της εκθέσεως αυτοψίας, να ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος να μεριμνήσει για την έκδοση της οικείας οικοδομικής αδείας ή την αναθεώρηση τυχόν υφισταμένης. Δεν αποκλείεται πάντως στην περίπτωση αυτή να υποβληθεί με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου, αίτηση εκδόσεως ή αναθεωρήσεως οικοδομικής αδείας, με σκοπό τη νομιμοποίηση της κατασκευής τόσο πριν την έκδοση εκθέσεως αυτοψίας όσο και μετά από αυτή, εντός του δεκαημέρου που προβλέπεται για την άσκηση ενστάσεως κατά της εκθέσεως αυτοψίας, οπότε η εκτέλεση της εκθέσεως, κατά το μέρος που αφορά την κατεδάφιση, αναστέλλεται κατά το διάστημα που κατά νόμον απαιτείται για την έκδοση ή αναθεώρηση της αδείας, εφ΄ όσον δε εκδοθεί ή αναθεωρηθεί η σχετική άδεια, η έκθεση αυτοψίας δεν δύναται πλέον να εκτελεσθεί κατά το μέρος αυτό. Κατ΄ εξαίρεση, έγγραφη ειδοποίηση του ενδιαφερομένου ως προϋπόθεση εκδόσεως εκθέσεως αυτοψίας απαιτείται μόνο για κατασκευές, για τη νομιμοποίηση των οποίων απαιτείται αναθεώρηση ισχύουσας οικοδομικής αδείας, εφ΄ όσον έχουν τηρηθεί βάσει της αδείας αυτής τα προβλεπόμενα περιγράμματα και συντελεστές δόμησης και όγκου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.