ΣτΕ 1180/2015 Τμ. Ε΄ [Προϋποθέσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση - Εξαίρεση μικρών παραβάσεων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2015, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 8 ν. 1577/1985, στενώς ερμηνευτέου εν όψει του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος, που επιβάλλει την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης κατά τη διαμόρφωση, ανάπτυξη και πολεοδόμηση των πόλεων, η κατεδάφιση κάθε αυθαίρετης και κατεδαφιστέας κατασκευής αποτελεί τον κανόνα, η δε εξαίρεση από την κατεδάφιση αποτελεί την εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν. Απορριπτική σχετικού αιτήματος νομαρχιακή απόφαση δεν έχει ανάγκη ειδικής αιτιολογίας, διότι ευρίσκει έρεισμα στην παραβιασθείσα διάταξη της πολεοδομικής νομοθεσίας και συνεπώς αρκεί για την αιτιολόγησή της η περιγραφή της συγκεκριμένης αυθαίρετης κατασκευής και η διαπίστωση ότι η παρέμβαση δεν είναι μικρή. Για την αποδοχή όμως αιτήματος εξαιρέσεως από την κατεδάφιση απαιτείται να διαπιστώνεται η συνδρομή σωρευτικώς τεσσάρων προϋποθέσεων, από τις οποίες η δεύτερη μπορεί να υπάρχει εναλλακτικά σε μία από τις απαριθμούμενες στον νόμο τέσσερις περιπτώσεις. Έτσι απαιτείται να βεβαιώνεται αιτιολογημένα ότι: α) η παράβαση είναι μικρή, β) η κατεδάφιση του αυθαιρέτου θα κατέληγε σε υπέρμετρη βλάβη του κτιρίου ή θα έθετε σε κίνδυνο τη φέρουσα κατασκευή του ή θα παρέβλαπτε την αισθητική του εμφάνιση ή θ΄ απαιτούσε υπέρμετρες δαπάνες για την αποκατάσταση της αισθητικής, γ) η διατήρηση του αυθαιρέτου δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της κατασκευής και δ) η διατήρηση του αυθαιρέτου δεν αποβαίνει σε βάρος της πόλεως, ως τοιαύτης νοουμένης όχι μόνο όλης της πόλεως, αλλά και ορισμένης περιοχής ή και μικρού τμήματος αυτής ή και όμορης οικοδομής. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 1512/1985, όπως και οι προϊσχύσασες του άρθρου 124 παρ. 3 ΓΟΚ/1973, στενώς ερμηνευτέες, ως εισάγουσες εξαίρεση από τον κανόνα της κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών, δεν αντίκεινται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, καθ΄ όσον η εξαίρεση από την κατεδάφιση επιτρέπεται μόνο για παραβάσεις ήσσονος σημασίας που δεν επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργικότητα και την πολεοδομική ισορροπία της περιοχής και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν σοβαρά τους όρους διαβιώσεως των κατοίκων της, η δε σχετική κρίση των αρμοδίων οργάνων στηρίζεται σε αυστηρώς πολεοδομικά και κτιριολογικά κριτήρια. Σύμφωνες με την ως άνω συνταγματική διάταξη είναι και οι διατάξεις της υα 7587/2004, με τις οποίες εξειδικεύεται η έννοια των μικρών παραβάσεων και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 8 ν. 1512/1985 και καθορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση της εξαιρέσεως και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Η χορήγηση της δυνατότητας εξαιρέσεως από την κατεδάφιση των μικρών παραβάσεων βάσει των προαναφερθέντων πολεοδομικών και κτιριολογικών κριτηρίων, αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη ύπαρξη δυσμενών πολεοδομικών επιπτώσεων από τη διατήρηση της αυθαίρετης κατασκευής, δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας έναντι όσων δομούν νομίμως, καθ΄ όσον ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής, ως αντιστάθμισμα για την παράβαση που διέπραξε, υπόκειται στα κατά νόμον προβλεπόμενα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.