Τεύχος 2/2016, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας, Γ. Σιούτη, Σ. Φλογαΐτης
Επιμέλεια Ύλης: Στ. Χριστοφορίδου
Διεύθυνση Σύνταξης: Γ. Γιαννακούρου
Επιμέλεια Έκδοσης: Λ. Καρατζά
ISSN: 1108-2747
Έτη: 25
Τεύχη: 98
Άρθρα: 4369

Α΄ ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (επιμ. Σ. Παυλάκη)

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική ευθύνη
Προστατευόμενες περιοχές
Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα
Διαχείριση και εκμετάλλευση λατομικών και μεταλλευτικών χώρων
Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων
Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων
Διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων

ΙI. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

Μνημεία - Ιστορικοί τόποι

ΙIΙ. Δίκαιο Χωροταξίας - Πολεοδομίας - Δόμησης

Χωρικός - Χωροταξικός σχεδιασμός
Αιγιαλός - Παραλία
Κατασκευή και συντήρηση οδών και οδικών δικτύων
Πολεοδομικός σχεδιασμός
Χρήσεις γης
Κοινόχρηστοι χώροι πόλεων και οικισμών
Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη
Εκτός σχεδίου δόμηση
Αυθαίρετη δόμηση
Κανόνες δόμησης - Οικοδομική

Γ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ (επιμ. Α. Παπαθωμάς)

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα

Αρχαία μνημεία - Αρχαιολογικοί χώροι

Δ΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (επιμ. Γ. Γούναρης)

Διατήρηση φυσικών οικοτόπων

Γεωργία και περιβάλλον

Διαχείριση αποβλήτων

Μεταφορές αποβλήτων

Επεξεργασία αστικών λυμάτων

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

Προστασία επιφανειακών υδάτων

Παρακολούθηση οικολογικής και χημικής καταστάσεως των επιφανειακών υδάτων

Κοινή αγροτική πολιτική και περιβάλλον

E΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997