Τεύχος 2/2017, Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2017

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας, Γ. Σιούτη, Σ. Φλογαΐτης
Επιμέλεια Ύλης: Στ. Χριστοφορίδου
Διεύθυνση Σύνταξης: Γ. Γιαννακούρου
Επιμέλεια Έκδοσης: Λ. Καρατζά
ISSN: 1108-2747
Έτη: 25
Τεύχη: 97
Άρθρα: 4351

Α΄ AΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Β΄ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (επιμέλεια Σ. Παυλάκη)

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική ευθύνη
Προστατευόμενες περιοχές
Περιβαλλοντική αδειοδότηση
Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα
Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων
Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων
Διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων
Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

ΙI. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

Αρχαία - Αρχαιολογικοί χώροι
Νεώτερα μνημεία - Ιστορικοί τόποι
Παραδοσιακοί οικισμοί
Διατηρητέα κτήρια και αρχιτεκτονικά σύνολα

ΙIΙ. Δίκαιο Χωροταξίας - Πολεοδομίας - Δόμησης

Χωρικός - Χωροταξικός σχεδιασμός
Αιγιαλός - Παραλία
Εκτός σχεδίου δόμηση
Κοινόχρηστοι χώροι πόλεων και οικισμών
Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη
Αυθαίρετη δόμηση
Κανόνες δόμησης - Οικοδομές

Δ΄ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ (επιμέλεια Α. Παπαθωμάς)

Αρχαία μνημεία - αρχαιολογικοί χώροι

Ε΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (επιμέλεια Γ. Γούναρης)

ΣΤ΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997