ΣτΕ 1207/2017 Τμ. Ε΄[Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2017, Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2017

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Περιβαλλοντική αδειοδότηση ΣτΕ 1207/2017 (Τμ. Ε΄) Εισηγητής: Χ. Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕΠρόεδρος: Α. Ράντος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Β. Κορκίζογλου, Πάρεδρος ΝΣΚ, Α. Παπακωνσταντίνου Νομοθεσία: άρθρα 1-2, 4 (§§ 1-2), 11, 31, Παράρτημα ΙΙ ν. 4014/2011 (Α΄ 209), υα 1958/13.1.2012 (Β΄ 21), υα 170225/20.1.2014 (Β΄ 135/27.1.2014), υα 9573/1846/7.4.2000 (Δ΄ 210), άρθρο 5 πδ/τος της 23.2-6.3.1987 (Δ΄ 166), απόφαση 49828/2008 (Β΄ 2464) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (φυτικά έλαια) στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής. Η παράλειψη εξέτασης εναλλακτικών λύσεων, πολλώ δε μάλλον η συνοπτική εξέτασή τους στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν συνεπάγονται ακυρότητα της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σε περίπτωση που δεν καταλείπεται ευχέρεια επιλογής της θέσης ή άλλων στοιχείων εκτέλεσης του έργου. 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της 16449/17.4.2015 απόφασης του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρό-τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία, κατ΄ αποδοχήν διοικητικής προσφυγής του παρεμβαίνοντος Δήμου, ακυρώθηκε η …/29.1.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Με την απόφαση αυτή είχαν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (φυτικά έλαια), ισχύος ίσης ή μικρότερης από 1 MWe, στη θέση … του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας της Περιφέρειας Αττικής. 6. Επειδή, από το Παράρτημα ΙΙ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.