Τεύχος 2/2018, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας, Γ. Σιούτη, Σ. Φλογαΐτης
Επιμέλεια Ύλης: Στ. Χριστοφορίδου
Διεύθυνση Σύνταξης: Γ. Γιαννακούρου
Επιμέλεια Έκδοσης: Λ. Καρατζά
ISSN: 1108-2747
Έτη: 25
Τεύχη: 98
Άρθρα: 4369

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

I. ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Διάθεση λυμάτων στην θάλασσα

II. ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

«Παραλείψεις» ασκήσεως εποπτείας και εφαρμογής της περί δασικών χαρτών νομοθεσίας

III. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λειτουργία λατομείου και προστασία νεολιθικού οικισμού
ΤΑΙΠΕΔ – Προστασία πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος

IV. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Χρήσεις εγκαταστάσεων λουομένων και χερσαίων και θαλασσίων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητισμού

V. ΥΔΑΤΑ

Δικαίωμα χρήσης νερού

VI. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικής μονάδας – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Αδειοδότηση – Αρμόδιοι υπουργοί
ΤΑΙΠΕΔ - Προστασία φυσικού περιβάλλοντος – Ζώνες Περιβαλλοντικού Ελέγχου

VII. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Αναγνώριση δημοτικών ή κοινοτικών οδών
Διαπλάτυνση παλαιού δρόμου – Έννοια τοπικής υπόθεσης
Μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε χρηματική
Χορήγηση οικοδομικής άδειας – Διατήρηση προϋφιστάμενων χρήσεων γης και όρων δόμησης

Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Καλλιέργεια μυδιών – Ζώνες ειδικής προστασίας – Ζημία της επιχείρησης από τη συμμόρφωση του κράτους με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος

Ε. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το περιβάλλον

Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
Κοινή αλιευτική πολιτική
Απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον
Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων στο περιβάλλον
Απόρριψη πετρελαίου από πλοίο με ξένη σημαία διαπλέον την αποκλειστική οικονομική ζώνη

ΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ζ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997