ΓενΔΕΕ υπόθεση Τ-725/15, απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου 2018: Arysta LifeScience Netherlands BV κατά της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2018, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΓενΔΕΕ υπόθεση Τ-725/15 , απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου 2018: Arysta LifeScience Netherlands BV κατά της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Το άρθρο 21 του κανονισμού 1107/2009, το οποίο διέπει τη διαδικασία επανεξέτασης μιας δραστικής ουσίας, στο πλαίσιο της οποίας η EFSA εξέδωσε τα επίδικα συμπεράσματα, δεν διευκρινίζει ούτε αν πρέπει να δημοσιοποιηθεί γνώμη που εκδίδει η EFSA στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαδικασίας επανεξέτασης ούτε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η δημοσιοποίηση αυτή. Αντιθέτως, το άρθρο 12 του ίδιου κανονισμού, το οποίο διέπει την αρχική αξιολόγηση δραστικής ουσίας, προβλέπει ρητώς την υποχρέωση της EFSA να δημοσιοποιεί τα συμπεράσματά της. Κατά πάγια νομολογία, για την ερμηνεία μιας διάταξης του δικαίου της Ένωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνον το γράμμα της διάταξης αυτής, αλλά και το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και οι στόχοι που επιδιώκονται με τη ρύθμιση της οποίας αποτελεί, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης. Αντιθέτως, από τη συνδυασμένη ερμηνεία των κανονισμών 1107/2009 και 178/2002 προκύπτει ότι η EFSA υπόκειται σε απαιτήσεις διαφάνειας, οι οποίες προϋποθέτουν, καταρχήν, ότι το κοινό ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της και ότι, ως εκ τούτου, μπορεί να έχει πρόσβαση στις γνωμοδοτήσεις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.