Υπόθεση BEINAROVIČ και λοιποί κατά Λιθουανίας (Αρ. προσφ. 70520/10, 21920/10 και 41876/11 - απόφαση της 12.6.2018) [Μετάφραση: Κ. Παπαδοπούλου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2018, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στέρηση δικαιώματος ιδιοκτησίας προς τον σκοπό της διάσωσης δασών εθνικής σημασίας. Η ακύρωση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας των αιτουσών συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα ειρηνικής απόλαυσης της ιδιοκτησίας. Παρανόμως αποδόθηκαν στις αιτούσες από την Κυβέρνηση οικόπεδα τα οποία περιελάμβαναν αστικά δάση και συνεπώς η υποχρέωσή τους να επιστρέψουν τα σχετικά οικόπεδα στο Κράτος ήταν σύννομη. Η επέμβαση στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας των αιτουσών επεδίωκε έναν θεμιτό στόχο δημοσίου συμφέροντος, και συγκεκριμένα την προστασία των δασών εθνικής σημασίας. Οποιαδήποτε επέμβαση στην ιδιοκτησία πρέπει, εκτός του να είναι νόμιμη και να υπηρετεί έναν θεμιτό σκοπό, να ικανοποιεί την προϋπόθεση της αναλογικότητας. Πρέπει να επιτυγχάνεται μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος της κοινωνίας και των απαιτήσεων της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ιδιωτών. Η αρχή της χρηστής διακυβέρνησης υπαγορεύει ότι όταν διακυβεύεται ένα ζήτημα γενικού συμφέροντος που αφορά σε θεμελιώδη δικαιώματα, όπως εν προκειμένω το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, οι δημόσιες αρχές πρέπει να δρουν σε εύλογο χρόνο και με κατάλληλο και κυρίως συνεπή τρόπο. Η ανωτέρω αρχή δεν εμποδίζει τις Αρχές να διορθώνουν σφάλματα που οφείλονται σε δική τους αμέλεια. Ωστόσο, η ανάγκη να διορθωθεί ένα παλιό “σφάλμα” δεν πρέπει να επεμβαίνει δυσανάλογα σε ένα νέο δικαίωμα που έχει αποκτηθεί από έναν ιδιώτη ο οποίος στηρίχθηκε καλόπιστα στη νομιμότητα της δράσης της δημόσιας αρχή. Οι Αρχές απέτυχαν να δράσουν με επαρκή ταχύτητα ώστε ν’ αποκαταστήσουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας της πρώτης, δεύτερης και τρίτης αιτούσας. Συνεπώς, υπάρχει παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Αν και το δικαίωμα ιδιοκτησίας της τέταρτης αιτούσας δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα, αυτό οφείλεται στη δική της ρητή άρνηση να συμμετάσχει στη διαδικασία αποκατάστασης. Δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ ως προς την τέταρτη αιτούσα. Υπήρξε ως προς τους υπόλοιπους.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.