ΕλΣυν 1347/2018

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2019, Μάρτιος 2019

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πράξη επιβολής χρηματικής ποινής λόγω μη υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο των απολογισμών και απολογιστικών στοιχείων διαχείρισης ΝΠΔΔ. Παθητικώς νομιμοποιούμενοι στη δίκη ενώπιον του Δικαστηρίου. Περιεχόμενο της υποχρέωσης υποβολής απολογισμών ΝΠΔΔ. Εικοσαετής παραγραφή δικαιώματος επιβολής χρηματικής ποινής και χρονικό σημείο έναρξης αυτής. 2. Από το συνδυασμό των άρθρων 1 (παρ. 2β και 3β) και 8 (παρ. 1) του Ν 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν» (ΦΕΚ Α΄ 223) και 25 (παρ. 2) και 33 (παρ. 1) του ΠΔ/τος 774/1980 «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α΄ 189), που ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, συνάγεται ότι τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των υπό μορφή ΝΠΔΔ λειτουργούντων Εθνικών Γυμναστηρίων - όπως το Ε.Σ.Ν., που ιδρύθηκε με το άρθρο 18 του Ν 650/1970 (ΦΕΚ Α΄ 175) και λειτούργησε με την άνω νομική μορφή έως την 30.1.2001, οπότε μετατράπηκε με βάση τα άρθρα 14 και 16 του Ν 2880/2001 και την 3424/2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου σε δημοτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο ...» - φέρουν την ιδιότητα δημοσίου υπολόγου, αφού στην αρμοδιότητα του άνω συλλογικού οργάνου ανήκει η διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας τους. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα άρθρα 7 (παρ. 1), 8 (παρ. 8) και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.