ΣτΕ 646/2019 Τμ. Ε΄ επταμ. [παρατ. Κ. Παπαδοπούλου]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2019, Ιούλιος 2019

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων. Έννομο συμφέρον δικηγορικού συλλόγου. Παράταση για ένα έτος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 8η.8.2018. Κατάργηση δίκης κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 ΠΔ 18/1989. Μη άσκηση επιρροής του άρθρου 43 παρ. 4 του μεταγενέστερου Ν 4546/2018 στη διατήρηση του αντικειμένου της δίκης. Εκτελεστότητα προσβαλλομένων πράξεων. Παραδεκτό προσβαλλόμενων λόγων, οι οποίοι σχετίζονται με το ανίσχυρο των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν 998/1979 και συνεπάγονται την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού και του Ν 3889/2010 και εξειδικεύει τις ρυθμίσεις τους ή θεσπίζει λεπτομέρειες εφαρμογής τους. Αρχή της αειφορίας. Αναγκαία η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης. Επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις. Παρέχεται, ωστόσο, στον νομοθέτη η δυνατότητα να επιτρέψει, κατ’ εξαίρεση, την αλλοίωση της μορφής τους, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, υπό τον όρο, πάντως, ότι, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, κρίνεται προηγουμένως από τα αρμόδια όργανα ότι η θυσία της δασικής βλάστησης είναι πράγματι επιβεβλημένη και δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την ικανοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Υποχρέωση κήρυξης ως αναδασωτέων των δημόσιων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Δεν αποκλείεται η θέσπιση από τον νομοθέτη ρυθμίσεων, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να εγκριθεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δημόσιου συμφέροντος, επέμβαση σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ακόμη και πριν αυτή ανακτήσει τη δασική μορφή της, προκειμένου να εκτελεσθεί έργο το οποίο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ανάγκης με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονομική σημασία, αν η εκτέλεση του έργου στην έκταση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και επιτακτική, με αποτέλεσμα η παρέλευση του απαιτούμενου για την πραγματοποίηση της αναδάσωσης χρονικού διαστήματος να οδηγούσε σε ματαίωση του επιδιωκόμενου δημόσιου σκοπού. Η σύνταξη και τήρηση δασολογίου έχει αναχθεί σε βασική συνιστώσα της προστασίας του δασικού κεφαλαίου της χώρας, ενώ, βάσει της παρ. 2 του ιδίου άρθρου 24 του Συντάγματος, υποχρέωση του Κράτους αποτελεί και η σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου. Η εξαγορά δασών/δασικών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν προ του 1975 αυτογνωμόνως, προκειμένου να καλλιεργηθούν, και η μεταβίβαση κυριότητας, έναντι τιμήματος, στους κατόχους αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η αγροτική χρήση συνεχίζεται έως την έκδοση της πράξης εξαγοράς και θα συνεχισθεί και στο μέλλον (άρθρο 47 παρ. 5 επ. του Ν 998/1979), αντίκεινται προς τα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος. Η διάταξη του άρθρου 47Β του Ν 998/1979, με την οποία παρέχεται δυνατότητα υποβολής αιτημάτων με το προπεριγραφέν περιεχόμενο, και δη χωρίς χρονικό περιορισμό, αντιβαίνει προς το Σύνταγμα, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα. Συγκεκριμένα, η προβλεπόμενη έγκριση επέμβασης νομιμοποιεί τις εκχερσώσεις που έγιναν αυθαιρέτως σε δάση και δασικές εκτάσεις, μετά την ισχύ του Συντάγματος του 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007, και την αλλαγή χρήσης των εκτάσεων από δασικές -ή και αναδασωτέες- σε αγροτικές, κατά παράβαση των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.