Σ. Μαυρίδης, Η παρέμβαση επί της προδικαστικής προσφυγής κατά το στάδιο ανάθεσης δημόσιας σύμβασης

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2019, Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στυλιανός Δ. Μαυρίδης,  Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, κάτοχος μεταδιδακτορικού Δημοσιονομικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπροέδρος ΔΣΘ Περίληψη: Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη «δικονομική» λειτουργία του δικαιώματος άσκησης παρέμβασης κατά το ενδοδιοικητικό στάδιο της προδικαστικής προσφυγής, όπως προβλέφθηκε το πρώτον με το Ν 4412/2016, για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το προσυμβατικό στάδιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και τούτο ιδίως από την σκοπιά της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του ενδοδιοικητικού σταδίου και της ταχύτητας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Μία από τις καινοτομίες του Ν 4412/2016 [1] για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το προσυμβατικό στάδιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων [2] αποτελεί η – για πρώτη φορά – πρόβλεψη δυνατότητας άσκησης παρέμβασης κατά το ενδοδιοικητικό στάδιο της προδικαστικής προσφυγής. Ειδικότερα, στα άρθρα 362 παρ. 3 του Ν 4412/2016 και 7 του ΠΔ/τος 39/2017 προβλέφθηκε ότι: «Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής [3] , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, προσκομίζοντας προς τούτο όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.