ΑΕΔ 7/2019 [παρατ. Α. Μπουζιάς]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 12/2019, Δεκέμβριος 2019

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Β. Πέππας, Πρόεδρος ΑΠ Εισηγητής: Π. Ευστρατίου, Σύμβουλος της Επικρατείας Δικηγόροι: Γ. Γκιόλμας, Ε. Τσαούση, Νομική Σύμβουλος του Κράτους, Α. Σταυράκης, Πάρεδρος ΝΣΚ Ν 2731/1999 και ΠΔ 224/2000. Σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Υ.Δ.Α.Σ. του Υπουργείου Εξωτερικών και Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων). Η συμβληθείσα, Υ.Δ.Α.Σ. (υπηρεσία του Δημοσίου) ευρίσκεται σε υπερέχουσα θέση έναντι της αιτούσης Μ.Κ.Ο. Από την ένδικη σύμβαση συνάγεται ότι με αυτήν θεσπίζεται εξαιρετικό καθεστώς υπέρ της Υ.Δ.Α.Σ., βάσει ρητρών, οι οποίες αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο. Τέτοιες ρήτρες, ειδικότερα, συνιστούν οι προβλέψεις στην επίμαχη σύμβαση περί δικαιώματος της Υ.Δ.Α.Σ. να επιβάλλει κυρώσεις εις βάρος της αιτούσης Μ.Κ.Ο., όπως είναι η μονομερής εκ μέρους της Υ.Δ.Α.Σ. καταγγελία της συμβάσεως και η κήρυξη έκπτωτης της Μ.Κ.Ο., εάν αυτή, κληθείσα να παράσχει εξηγήσεις, σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως, είτε δεν παράσχει αυτές είτε οι παρασχεθείσες, εντός της ταχθείσης προθεσμίας, δεν κριθούν ικανοποιητικές, και η, σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως, υποχρέωση της Μ.Κ.Ο. να επιστρέψει το αδιάθετο υπόλοιπο ή ακόμη και το σύνολο των χορηγηθέντων χρημάτων, χωρίς η διακοπή της συμβάσεως να γεννά δικαιώματα οποιασδήποτε φύσεως στον ανάδοχο, καθ’ όσον τέτοιες ρήτρες υπέρ του ενός των συμβαλλομένων τίθενται, προεχόντως, σε διοικητικές συμβάσεις, ανεξαρτήτως του εάν θα ήταν δυνατόν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.