ΣτΕ 2386/2019 Τμ. Δ΄ [παρατ. Μ.-Χ. Βλάχου-Βλαχοπούλου]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 12/2020, Δεκέμβριος 2020

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Β. Κίντζιου, Σύμβουλος Επικρατείας Δικηγόροι: Α. Καϊμάκης, Π. Στήνιος Παρίσταται αλυσιτελής η άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως κατά της, μετ’ απόρριψη προδικαστικής προσφυγής, τελικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ματαιώσεως και επαναπροκηρύξεως του ένδικου διαγωνισμού, όσον αφορά την ανάθεση της σύμβασης. Εφόσον η κατακύρωση του διαγωνισμού για την αντίστοιχη, προς την επίδικη, σύμβαση υφίσταται στον νομικό κόσμο και παράγει έννομες συνέπειες, έχει παρέλθει και η προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά της σχετικής κατακυρωτικής πράξης, με την οποία τελειούται η σύνθετη διοικητική ενέργεια του νέου αυτού διαγωνισμού, ενδεχόμενη ακύρωση της ως άνω παραδεκτώς προσβαλλόμενης πράξης δεν μπορεί, υπό τις προπαρατεθείσες περιστάσεις, να έχει το επιδιωκόμενο από τις αιτούσες αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της ένδικης διαγωνιστικής διαδικασίας προς ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο τη μελέτη κτηματογράφησης και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες, μη κτηματογραφημένες, περιοχές της προαναφερόμενης περιφερειακής ενότητας. Διατάξεις: άρθρο 1 παρ. 1 Ν 4512/2018 [...] 4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ως εκ του αντικειμένου της σύμβασης ΚΤ3-10 στην ανάθεση της οποίας αφορά («μελέτη κτηματογράφησης και υποστηρικτικές υπηρεσίες», βλ. άρθρο 11 παρ. 11.1 της προκήρυξης), και του ύψους της προϋπολογισθείσης δαπάνης (ανερχόμενης στο ποσό των 28.319.679,86 ευρώ χωρίς ΦΠΑ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.