ΣτΕ ΕΑ 253/2020 Τμ. Δ΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 12/2020, Δεκέμβριος 2020

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Ι. Παπαγιάννης, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Ε. Πετρόπουλος, Θ. Θεοδωρόπουλος, Ε. Κοκκινάκης Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Η κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής αποτελεί πράξη επιβολής ειδικής ποινικής ρήτρας και έχει τον χαρακτήρα κύρωσης, που εντάσσεται στις πράξεις της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. Διακήρυξη διαγωνισμού που περιορίζει την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής λόγω ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, που γίνεται με το ΕΕΕΣ, μόνον στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και προβλέπει ότι η διαπίστωση ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή γίνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Μη νόμιμη η κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής, όταν έχει ανακληθεί η απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου και έχει αναπεμφθεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού το πρακτικό, που είχε συνταχθεί κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Διατάξεις: άρθρα 103 [παρ. 3], 302 [παρ. 1] Ν 4412/2016 [...] 2. Επειδή η κατάπτωση εγγυήσεως συμμετοχής σε διαδικασία για την ανάθεση δημοσίας συμβάσεως αποτελεί πράξη επιβολής ειδικής ποινικής ρήτρας με χαρακτήρα κυρώσεως, η οποία εντάσσεται στις πράξεις της διαδικασίας αναθέσεως που προηγείται της σύναψης της συμβάσεως (βλ. ΣτΕ 901/1999, Ολ 964-6/1998, ΕΑ 111/2020, 186/2011, 608/2007). Δεδομένου, εξάλλου, ότι ο ένδικος διαγωνισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.