Τεύχος 7/2008, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Ανώτατη εκπαίδευση - Οργάνωση και λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αρχή της ισότητας - Επίδομα άρθρου 14 παρ. 2 Ν 3016/2002

Β. Διοικητική δικονομία

Δικαιοδοσία - Έκδοση μετοχοποιήσιμων τίτλων
Δικαστική προστασία κατά αποφάσεων ΕΕΤΤ - Διάκριση διαφορών ουσίας από ακυρωτικές - Ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ
Οικοδομικές άδειες - Προθεσμία άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως - Τεκμήριο γνώσης
Περιορισμός καταψηφιστικού σε αναγνωριστικό αίτημα - Τόκοι υπερημερίας

Γ. Διοικητική διαδικασία

Αρχή της αμεροληψίας

Δ. Πολεοδομία - Χωροταξία

Οικοδομική άδεια επί τμήματος ενιαίου οικοπέδου - Ανάκληση

Ε. Περιβάλλον

Προστασία ρέματος Πικροδάφνης - Ακύρωση παράλειψης προστασίας (με κανονιστικό διάταγμα)

ΣΤ. Κοινωνική Ασφάλιση

Δικαιοδοσία - Μέρισμα ΜΤΠY - Ισότητα

Ζ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Δικαιοδοσία ΕλΣυν - Λογαριασμός δημόσιας διαχειρίσεως - Καταλογισμός ιατρού

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Πειθαρχική διαδικασία

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων - Αυτοτέλεια πειθαρχικής διαδικασίας
Επίδοση πειθαρχικής απόφασης - Περιεχόμενο παραπεμπτηρίου εγγράφου - Πειθαρχική ανάκριση
Ένσταση ως προϋπόθεση παραδεκτού προσφυγής - Αρχή της αμεροληψίας των πειθαρχικών οργάνων
Υποχρέωση ενημέρωσης για τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής - Ουσιώδεις τύποι
Εκκλησιαστικοί υπάλληλοι - Κλήση σε απολογία - Αρχή της αμεροληψίας
Αρμοδιότητα νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων
Κλήση σε απολογία - Κοινοποίηση
Υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης - Συμπληρωματικό παραπεμπτήριο έγγραφο
Πυροσβεστικό προσωπικό - Κλήση σε απολογία στο τέλος της πειθαρχικής διαδικασίας
Αναστολή πειθαρχικής δίκης - Έγερση πειθαρχικής δίωξης - Παραπεμπτήριο έγγραφο
Επιβολή οριστικής παύσης μετά από έγερση πειθαρχικής δίωξης για παράπτωμα
Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας

Β. Πειθαρχικά παραπτώματα

Στρατιωτικοί - Πειθαρχικό αδίκημα απρεπούς διαγωγής - Απαραβίαστη σφαίρα ιδιωτικής ζωής
Νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί - Όργανα και στάδια κρίσης πειθαρχικών παραπτωμάτων
Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος - Ανικανότητα προς καταλογισμό πειθαρχικά διωκομένου υπαλλήλου - Ψυχική νόσος
Ένσταση ενώπιον Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων - Εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης
Νομικός χαρακτηρισμός πειθαρχικών παραπτωμάτων - Έναρξη παραγραφής
Θέση σε αυτοδίκαιη αργία - Επιστροφή παρακρατηθεισών αποδοχών

Γ. Πειθαρχικά συμβούλια

Εξαίρεση μέλους πειθαρχικού συμβουλίου - Αρχή της αμεροληψίας - Σύνθεση πειθαρχικών συμβουλίων
Αναπλήρωση μελών - Καθορισμός αντικειμενικής υπόστασης πειθαρχικών αδικημάτων - Σχέση ποινικού- πειθαρχικού δικαίου - Αιτιολογία πειθαρχικής απόφασης

Δ. Πειθαρχικές ποινές

Εκτέλεση πειθαρχικής ποινής - Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης

Ε. Δικονομικά θέματα

Εξουσία πειθαρχικού δικαστή
Έννομο συμφέρον

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ελευθέρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών - Ανάθεση υπηρεσίας διασυνοριακής αλληλογραφίας αποκλειστικά στον φορέα της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

Δικηγόροι Δήμων - Κοινοτήτων

Δημόσια έργα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Α. Δημοσιεύσεις στο Νομικό Τύπο

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008