Τεύχος 7/2008, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
ISSN: 1791-4108
Έτη: 13
Τεύχη: 132
Άρθρα: 2924

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Ανώτατη εκπαίδευση - Οργάνωση και λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αρχή της ισότητας - Επίδομα άρθρου 14 παρ. 2 Ν 3016/2002

Β. Διοικητική δικονομία

Δικαιοδοσία - Έκδοση μετοχοποιήσιμων τίτλων
Δικαστική προστασία κατά αποφάσεων ΕΕΤΤ - Διάκριση διαφορών ουσίας από ακυρωτικές - Ακυρωτική αρμοδιότητα ΣτΕ
Οικοδομικές άδειες - Προθεσμία άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως - Τεκμήριο γνώσης
Περιορισμός καταψηφιστικού σε αναγνωριστικό αίτημα - Τόκοι υπερημερίας

Γ. Διοικητική διαδικασία

Αρχή της αμεροληψίας

Δ. Πολεοδομία - Χωροταξία

Οικοδομική άδεια επί τμήματος ενιαίου οικοπέδου - Ανάκληση

Ε. Περιβάλλον

Προστασία ρέματος Πικροδάφνης - Ακύρωση παράλειψης προστασίας (με κανονιστικό διάταγμα)

ΣΤ. Κοινωνική Ασφάλιση

Δικαιοδοσία - Μέρισμα ΜΤΠY - Ισότητα

Ζ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Δικαιοδοσία ΕλΣυν - Λογαριασμός δημόσιας διαχειρίσεως - Καταλογισμός ιατρού

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Πειθαρχική διαδικασία

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων - Αυτοτέλεια πειθαρχικής διαδικασίας
Επίδοση πειθαρχικής απόφασης - Περιεχόμενο παραπεμπτηρίου εγγράφου - Πειθαρχική ανάκριση
Ένσταση ως προϋπόθεση παραδεκτού προσφυγής - Αρχή της αμεροληψίας των πειθαρχικών οργάνων
Υποχρέωση ενημέρωσης για τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής - Ουσιώδεις τύποι
Εκκλησιαστικοί υπάλληλοι - Κλήση σε απολογία - Αρχή της αμεροληψίας
Αρμοδιότητα νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων
Κλήση σε απολογία - Κοινοποίηση
Υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης - Συμπληρωματικό παραπεμπτήριο έγγραφο
Πυροσβεστικό προσωπικό - Κλήση σε απολογία στο τέλος της πειθαρχικής διαδικασίας
Αναστολή πειθαρχικής δίκης - Έγερση πειθαρχικής δίωξης - Παραπεμπτήριο έγγραφο
Επιβολή οριστικής παύσης μετά από έγερση πειθαρχικής δίωξης για παράπτωμα
Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας

Β. Πειθαρχικά παραπτώματα

Στρατιωτικοί - Πειθαρχικό αδίκημα απρεπούς διαγωγής - Απαραβίαστη σφαίρα ιδιωτικής ζωής
Νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί - Όργανα και στάδια κρίσης πειθαρχικών παραπτωμάτων
Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος - Ανικανότητα προς καταλογισμό πειθαρχικά διωκομένου υπαλλήλου - Ψυχική νόσος
Ένσταση ενώπιον Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων - Εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης
Νομικός χαρακτηρισμός πειθαρχικών παραπτωμάτων - Έναρξη παραγραφής
Θέση σε αυτοδίκαιη αργία - Επιστροφή παρακρατηθεισών αποδοχών

Γ. Πειθαρχικά συμβούλια

Εξαίρεση μέλους πειθαρχικού συμβουλίου - Αρχή της αμεροληψίας - Σύνθεση πειθαρχικών συμβουλίων
Αναπλήρωση μελών - Καθορισμός αντικειμενικής υπόστασης πειθαρχικών αδικημάτων - Σχέση ποινικού- πειθαρχικού δικαίου - Αιτιολογία πειθαρχικής απόφασης

Δ. Πειθαρχικές ποινές

Εκτέλεση πειθαρχικής ποινής - Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης

Ε. Δικονομικά θέματα

Εξουσία πειθαρχικού δικαστή
Έννομο συμφέρον

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ελευθέρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών - Ανάθεση υπηρεσίας διασυνοριακής αλληλογραφίας αποκλειστικά στον φορέα της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

Δικηγόροι Δήμων - Κοινοτήτων

Δημόσια έργα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Α. Δημοσιεύσεις στο Νομικό Τύπο

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008