Τεύχος 8-9/2008, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

Ειδικό θέμα: Σχολιασμός Ν 3659/2008

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Εκλογικές διαφορές

Εκλογικές διαφορές ΟΤΑ - Παρεμπίπτων έλεγχος νομιμότητας πράξεων μεταδημότευσης - Έκταση ελέγχου

Β. Περιβάλλον

Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων από ιδιώτες
Ατομικές ρυθμίσεις χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο - Έργο υποδομής εντός ζώνης απόλυτης προστασίας

Γ. Εκκλησία

Περιουσιακές σχέσεις αγιορειτών μοναχών - Απώλεια μοναχικής ιδιότητας - Χορήγηση σε μοναχό απολυτηρίου - Έννοια καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος

Δ. Διοικητική Δικονομία

Δικονομικές προϋποθέσεις - Υποχρέωση πληροφόρησης από τη Διοίκηση

Ε. Υπάλληλοι

Αιτιολογία απόφασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων -Αιτιολόγηση απόφασης Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

ΣΤ. Αλλοδαποί

Αναστολή απόφασης απέλασης αλλοδαπής

Ζ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Αρχή της ισότητας των φύλων - Συνταξιοδότηση άπορων άγαμων αρρένων αδελφών αποβιωσάσης πολιτικής συνταξιούχου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Ι. Άρθρα - Μελέτες

ΙΙ. Σχολιασμένη νομολογία

Αναπλήρωση ελλείματος - Πορισματική έκθεση - Κλήση υπολόγου
Έκδοση ΠΕΕ, ΠΕΠΕΕ - Άσκηση ένστασης - Μη ικανοποίηση δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης

ΙΙΙ. Επισκόπηση Νομολογίας

Α. Πότε απαιτείται να τηρείται ο τύπος της προηγούμενης ακρόασης
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Πρόστιμα ΚΒΣ - Επίδοση σημειώματος με κλήση
Τελωνειακός Κώδικας - Εύλογος χρόνος προς απολογία από την κοινοποίηση της κλήσης
Φορολογικός έλεγχος - Μη αναπλήρωση προηγούμενης ακρόασης από δυνατότητα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αυθαίρετες κατασκευές εντός δασικών εκτάσεων
Εκχέρσωση αναδασωτέας εκτάσεως
Δασική νομοθεσία - Πρόστιμο λόγω βοσκής ποιμνίου σε αναδασωτέα έκταση
Κατεδάφιση αυθαιρέτων
ΟΤΑ
Συλλογικά όργανα - Παύση μέλους Επιτροπής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άσκηση δικαιώματος ακρόασης σε αποφασιστικό όργανο
Πρόστιμο για διακίνηση νοθευμένου πετρελαίου κίνησης
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Μη μονιμοποίηση δόκιμου υπαλλήλου
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συμπαράσταση πληρεξουσίου δικηγόρου ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Καταλογιστικές πράξεις ΙΚΑ
Β. Πότε δεν απαιτείται να τηρείται ο τύπος της προηγούμενης ακρόασης
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΕΣΡ - Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί -Τεκμήριο αθωότητας
Προστασία του καταναλωτή - Συμβάσεις από απόσταση
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Διαγραφή αιτούντος από πίνακα διοριστέων - Αντικειμενικά δεδομένα
Αυτοδίκαιη λύση υπηρεσιακής σχέσης
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Ανάκληση «πράσινης κάρτας» αλλοδαπού
Αίτηση για ανανέωση ειδικού δελτίου προσωρινής παραμονής στη χώρα
Ανανέωση άδειας παραμονής
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αναδάσωση
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
Απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ανάκληση παράνομης διοικητικής πράξης εντός ευλόγου χρόνου
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Διενέργεια διαφήμισης χωρίς άδεια - Επιβολή τελών και προστίμου

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Α. Δημοσιεύσεις στο Νομικό Τύπο

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

FORUM

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008