ΣτΕ 1373/2007 Τμ. ΣΤ΄(παρατ. Π. Καραλής)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ούτε από την κείμενη νομοθεσία, ούτε από τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου θεσπίζεται υποχρέωση της Διοίκησης να πληροφορεί τον διοικούμενο περί των δικονομικών προϋποθέσεων της άσκησης από αυτόν προσφυγής ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.Πρόεδρος: Θ. Χατζηπαύλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγήτρια: Μ. Καραμανώφ, Σύμβουλος της Επικρατείας Δικηγόροι: Α. Καπετανάκη, Πάρεδρος ΝΣΚ [...] 4. Επειδή, εν προκειμένω, κατά τα γενόμενα δεκτά διά της προσβαλλομένης αποφάσεως η αναιρεσίβλητος εταιρεία ανέλαβε διά της από 9.7.1990 συμβάσεως, ως ανάδοχος, την εκτέλεσιν της «Εργολαβίας Εργασιών Εκσυγχρονισμού/Ανακατασκευής του Γερανού της Πλωτής Δεξαμενής Νο 4 του Ναυστάθμου Σαλαμίνας». Διά της υπ’ αριθμ. φακ. .../11/90/ ΑΡ.ΕΧ.3127/28.4.1993 πράξεως του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού, η αναιρεσίβλητος εκηρύχθη έκπτωτος και απηγγέλθη εις βάρος της η κατάπτωσις της οικείας εγγυήσεως καλής εκτελέσεως της συμβάσεως ποσού δρχ. 2.500.000. Κατά της ανωτέρω πράξεως η αναιρεσίβλητος ήσκησε την από 1.11.193 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εγένετο εν μέρει δεκτή διά της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ετροποποιήθη η προσβαλλομένη πράξις και διεγράφη η κατάπτωσις του ποσού της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως της συμβάσεως. Ειδικώτερον, το δικάσαν δικαστήριον, ενώ εδέχθη ότι η προσφυγή της αναιρεσιβλήτου είχεν ασκηθεί εκπροθέσμως, έκρινεν, εν τούτοις, ότι αύτη δεν ήτο απαράδεκτος, διότι «...ούτε στο κείμενο της προσβαλλόμενης πράξης ούτε κάτω από το κείμενο αυτό...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.