ΣτΕ 462/2007 Τμ. Δ΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά την έννοια της διατάξεως του εδαφίου γ΄ της προστεθείσης με το άρθρο 41 του Ν 2496/1997 παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν 2251/1994, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή προμηθευτή στο μητρώο προμηθευτών που συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση, αν συντρέχει σοβαρός λόγος αφορών την προστασία των καταναλωτών. Τέτοιος λόγος συντρέχει, κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, στην περίπτωση που ζητεί την εγγραφή στο προαναφερθέν μητρώο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει ήδη διαγραφεί από αυτό για παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των καταναλωτών - όπως είναι και οι διατάξεις του άρθρου 9 του ίδιου ως άνω Ν 2251/1994 περί παραπλανητικής ή αθέμιτης διαφημίσεως - ή νομικό πρόσωπο, του οποίου διαχειριστές ή εταίροι είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία είτε τα ίδια διεγράφησαν από το μητρώο, είτε μετείχαν σε άλλο νομικό πρόσωπο, το οποίο διεγράφη από το μητρώο για παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω νομοθεσίας. Δεν υπάρχει παραβίαση του άρθρου 6 του Ν 2690/1999 (ΚΔΔιαδ), που εξειδικεύει το προστατευόμενο από το άρθρο 20 παρ. 2 Συντ. δικαίωμα της προηγουμένης ακροάσεως, καθότι εν προκειμένω δεν υφίστατο υποχρέωση κλήσης των αιτούντων να εκθέσουν τις απόψεις τους πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης με την οποία απορρίφθηκε αίτημα εταιρείας της οποίας ιδρυτές και εταίροι ήταν οι ίδιοι (οι αιτούντες), να εγγραφεί στο μητρώο των προμηθευτών που συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση, εφόσον η προσβαλλόμενη πράξη εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της πρώτης αιτούσης εταιρείας περί εγγραφής της στο μητρώο προμηθευτών που συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση, στηρίχθηκε δε σε αντικειμενικά δεδομένα, δηλαδή στην διαγραφή από το μητρώο αυτό άλλης εταιρείας στην οποία εταίροι ήταν, οι δεύτερος και τρίτη αιτούντες, ιδρυτές και της αιτούσης εταιρείας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.