Τεύχος 10-11/2008, Οκτώβριος-Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
ISSN: 1791-4108
Έτη: 13
Τεύχη: 132
Άρθρα: 2924

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Ελευθερία σωματειακής ενώσεως - Μη υποχρεωτική η συμμετοχή ασφαλιστικής επιχειρήσεως στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος
Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας - Επαγγελματική και οικονομική ελευθερία

Β. Πολεοδομία - Χωροταξία

Χρήσεις γης - Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
Χρήσεις γης - Περιοχή αμιγούς κατοικίας - Κατασκευή αθλητικής εγκατάστασης σε εκτός σχεδίου περιοχή

Γ. Διοικητική Δικονομία

Εκλογικές διαφορές - Ένσταση - Ανεπίτρεπτη εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα
Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο

Δ. Διοικητική Διαδικασία

Συλλογικά όργανα - Αρχή της αμεροληψίας

Ε. Αστική Ευθύνη Δημοσίου

Αδικοπρακτική ευθύνη νοσοκομείου - Μη προηγούμενη ενημέρωση ασθενούς για ηπιότερες εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ι. Άρθρα - Μελέτες

ΙΙ. Σχολιασμένη νομολογία

Τελική επιμέτρηση έργου - Υποβολή πριν την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών
Φύση αντικειμένου σύμβασης - Κριτήριο καταλληλότητας παρέχοντος υπηρεσίες
Ασφαλιστικά μέτρα Ν 2522/1997

ΙΙΙ. Επισκόπηση Νομολογίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Κοινοποίηση στο μειοδότη με τηλεομοιοτυπία της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού - Φύση διαφοράς
Έκπτωση αναδόχου - Παρέλευση έστω και μίας ταχθείσας προθεσμίας για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών
Ουσιώδη ελαττώματα έργου
Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης - Μη επιβολή κράτησης σε συμβάσεις συναφθείσες προ της ενάρξεως του Ν 2166/1993
Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - Απόδειξη δανειοληπτικής ικανότητας διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης - Έλεγχος νομιμότητας ΕλΣυν
Μη συνδρομή απρόβλεπτων συνθηκών - Έλλειψη ανάγκης διορθωτικής επέμβασης δικαστηρίου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών - Αξιολόγηση αποτελέσματος διαγωνισμού
Αρχές διαφάνειας και ισότητας των διαγωνιζομένων - Πράξη κατακύρωσης
Αρχή της τυπικότητας διενέργειας διαγωνισμού - Έγγραφος τύπος προσφοράς
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έννομο συμφέρον κοινοπραξίας και μελών της
Διάδικος σε δίκη επί διαφορών από διοικητικές συμβάσεις - Τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας
Διαφορές από διοικητικές συμβάσεις - Μεταβολή νομικού προσώπου κυρίου του έργου - Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων
Σύμβαση παραχώρησης εκμετάλλευσης σταθμού λιμένος - Αρμοδιότητα ΣτΕ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έννοια ειδικών περιστάσεων
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Αρχή της πρόληψης - Παράλειψη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Α. Δημοσιεύσεις στο Νομικό Τύπο

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008