ΓνωμΝΣΚ 321/2008 Τμ. Γ΄ [Δήμοι - Κοινότητες. Απευθείας ανάθεση]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 12/2008, Δεκέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δήμοι - κοινότητες. Απευθείας ανάθεση. Το οικείο δημοτικό συμβούλιο είναι το συλλογικό όργανο του δήμου που έχει αρμοδιότητα για την απόφαση περί απευθείας αναθέσεως κατασκευής μικρών έργων ή εκτελέσεως εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, υπό την ισχύ του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/2006).[...] ΙΑ. Στο άρθρο 4 παρ. 2γ Ν 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ Α΄ 23), ορίζεται ότι ένας εκ των τρόπων επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημοσίου έργου, είναι και: «α) ... β) ... γ) Η απ’ ευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο τρόπος αυτός αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις όπως όταν πρόκειται για μικρά έργα και εργασίες συντήρησης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά φορείς ή κατηγορίες έργων με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων». Β. Στο άρθρο 9 παρ. 1, 2 περ. ε΄ και 4 του κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 2, 4 παρ. 2, 18 παρ. 3 και 19 του Ν 1418/1984, εκδοθέντος ΠΔ 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.