ΣτΕ ΕΑ 53/2020 [παρατ. Π. Λαζαράτος / Α. Βασιλείου]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2021, Ιανουάριος 2021

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Καραμανώφ , Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Ν. Μαρκόπουλος , Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Π. Λαζαράτος , Ρ.-Μ. Τριανταφύλλου, Γ. Ζούρος Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Αίτηση αναστολής ναυτικής εταιρείας κατά αποφάσεως ΑΕΠΠ που έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας. Καταβολή ελάχιστου προβλεπόμενου παραβόλου για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως αναστολής, κατ’ άρθρο 372 παρ. 4 Ν 4412/2016, όταν δεν προκύπτει σαφώς η προϋπολογιζόμενη αξία της υπό ανάθεση επίδικης συμβάσεως. Επιστροφή του επί πλέον παραβόλου που κατέβαλε η αιτούσα ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ανεξαρτήτως της εκβάσεως της δίκης. Ενδικοφανής χαρακτήρας προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ (άρθρο 367 παρ. 1 και 2 Ν 4412/2016). Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας όχι μόνο των προβαλλόμενων νομικών ισχυρισμών της προσφυγής, αλλά και των ουσιαστικών ισχυρισμών αυτής καθώς και των αντίστοιχων νομικών και ουσιαστικών ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, του παρεμβαίνοντος, μπορεί δε να απορρίψει ή να ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη. Τούτου έπεται ότι δεν δύναται, επ’ ευκαιρία της ασκήσεως αιτήσεως αναστολής ή αιτήσεως ακυρώσεως κατ’ άρθρον 372 παρ. 1 του Ν 4412/2016, να αμφισβητηθεί παραδεκτώς η νομιμότητα απόφασης της ΑΕΠΠ κατ’ επίκληση, το πρώτον, πραγματικών περιστατικών και ουσιαστικών ισχυρισμών, που όμως δεν είχαν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.