Ι. Λαμπρόπουλος, Σκέψεις για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων προσυμβατικού σταδίου

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2021, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ιωάννης Λαμπρόπουλος,  Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Περίληψη: Στην παρούσα μελέτη αναπτύσσονται τα ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά την πρακτική εφαρμογή του Ν 4412/2016 στο προσυμβατικό στάδιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η δυνατότητα της ΑΕΕΠ να αντιμετωπίσει όλους τους ισχυρισμούς που προβάλλονται ενώπιόν της καθώς και να εκτιμήσει τις διευκρινίσεις προσφέροντος που υποβλήθηκαν το πρώτον ενώπιον αυτής. Επίσης, για την ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, κατόπιν της αναστολής εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΕΠ, προτείνεται η δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να προχωρούν τη διαγωνιστική διαδικασία, εκδίδοντας νέα πράξη, σύμφωνα με τα δικαστικώς κριθέντα. Περιεχόμενα I. Εισαγωγή II. Επιμέρους ζητήματα ΙΙΙ. Επίλογος   I. Εισαγωγή Κατά τον ήδη διαρρεύσαντα χρόνο εφαρμογής του τετάρτου βιβλίου του Ν 4412/2016, που ρυθμίζει τα της εννόμου προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, τα ζητήματα που ανέκυψαν είναι σημαντικά. Τόσο η ΑΕΠΠ, κατά την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών, όσο και τα διοικητικά εφετεία, επιλαμβανόμενα, στη συνέχεια, αιτήσεων αναστολής του άρθρου 372 του νόμου αυτού, αντιμετώπισαν σοβαρά ερμηνευτικά ζητήματα, άλλοτε επιτυχώς και, ελάχιστες φορές, ολιγότερον επιτυχώς. Σε πολλά από τα ανακύψαντα ζητήματα δόθηκαν ερμηνευτικές απαντήσεις από την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο, άλλωστε χαράσσει τη νομολογία. Στην παρούσα εισήγησή μου, θα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.