ΕλΣυν Ελάσσ. Ολ 1951/2020

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2021, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ι. Σαρμάς Εισηγήτρια Σύμβουλος: Ε.-Ε. Κουλουμπίνη Έννοια απλής και εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παρατυπίας. Επί απλής παρατυπίας επιβολή διοικητικών μέτρων (υποχρέωση επιστροφής αδικαιολογήτως εισπραχθέντος ποσού) ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Επί απλής ή εκ προθέσεως παρατυπίας, πρόσθετη επιβολή διοικητικών κυρώσεων (σκ. 15, 30 και 31). Και ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις μπορεί να καταστούν αρμόδιοι ως «δικαιούχοι» για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων «πράξεων». Αδιάκοπη επαλήθευση περί τήρησης των δεσμεύσεων των «δικαιούχων» της ενίσχυσης και υποχρέωση των τελευταίων να τηρούν τη «διαδρομή ελέγχου». Αν διαπιστωθεί παρατυπία, τα αρμόδια όργανα οφείλουν όχι μόνον να τη διορθώσουν (απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης) αλλά, εφόσον έχει συντελεστεί περιουσιακή μετακίνηση, να ανακτήσουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (απόφαση ανάκτησης). Οι «δικαιούχοι» της ενίσχυσης καθίστανται υπόλογοι δημόσιας λογοδοσίας κατά το μέρος που ανέλαβαν δέσμευση παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας, χρηματοδοτηθέντες γι’ αυτό, με υποχρέωση παράλληλης τήρησης της «διαδρομής ελέγχου», που καθιστά εφικτή τη λογοδοσία αυτή (σκ. 15, 19, 23, 27 και 55). Ενδεικτική απαρίθμηση αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον συντακτικό νομοθέτη. Διαφορές από τον καταλογισμό «δικαιούχων» ενίσχυσης, συναφείς με τις διαφορές από τον έλεγχο των λογαριασμών των υπολόγων (άρθρο 98 παρ. 1 περ. στ΄ του Συντάγματος). Δεν τίθεται ζήτημα συμβατότητας της νομοθετικής ρύθμισης που υπήγαγε την πρώτη κατηγορία διαφορών στη δικαιοδοσία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.