ΕλΣυν Ολ 899/2019

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2021, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Θεοτοκάτου Εισηγήτρια Σύμβουλος: Α. Σακελλαρίου Προθεσμία και διακοπή της παραγραφής επί «πολυετών προγραμμάτων». Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2988/95, η τετραετής προθεσμία παραγραφής στα πολυετή προγράμματα, παρεκτείνεται έως την τελική ολοκλήρωση του προγράμματος. «Διαθεματική» η έννοια του πολυετούς προγράμματος που είναι δυνατό να απαντά σε όλους τους καλυπτόμενους από τις πολιτικές της Ένωσης τομείς. Ως «πολυετές πρόγραμμα» νοείται «πράξη», η υλοποίηση της οποίας εκτείνεται σε περισσότερα έτη και όχι «επιχειρησιακό πρόγραμμα», στο πλαίσιο του οποίου εντάσσονται πλείονες πράξεις, με περισσότερους «τελικούς δικαιούχους». Η «τελική ολοκλήρωση του προγράμματος», προκειμένου περί της εφαρμογής του ειδικού κανόνα παραγραφής για τα «πολυετή προγράμματα», επέρχεται όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία την οποία έχει ορίσει η απόφαση ένταξης για την αποπεράτωση των εργασιών και για την πραγματοποίηση των πληρωμών για τις συνδεόμενες με το έργο επιλέξιμες δαπάνες. Ευχέρεια των κρατών μελών να θεσπίζουν μεγαλύτερες προθεσμίες παραγραφής εφόσον δεν υπερβαίνουν το μέτρο του αναγκαίου. Η διάταξη του άρθρου 103 του Ν 2362/1995 θεσπίζει πενταετή παραγραφή που άρχεται από τη διαπίστωση της συγκεκριμένης παρανομίας και διακόπτεται από κάθε πράξη που φέρεται σε γνώση του ενδιαφερομένου, προέρχεται από την αρμόδια αρχή και αποσκοπεί στη διερεύνηση της παρατυπίας. Τέτοια πράξη συνιστά και η διαβίβαση στον «δικαιούχο» έκθεσης από τις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.