ΕλΣυν Ολ 232/2019

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2021, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προεδρεύων Αντιπρόεδρος: Ι. Σαρμάς Εισηγήτρια Σύμβουλος: Ε. Κατσικέρη Ανάκτηση του συνόλου της χρηματοδότησης επειδή ο «τελικός αποδέκτης» δεν υπέβαλε εμπροθέσμως (έξι μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχεδίου) αίτημα παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού του σχεδίου και, ως εκ τούτου, η επένδυσή του θεωρήθηκε ότι εγκαταλείφθηκε. Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται και από τον «τελικό αποδέκτη» της ενίσχυσης όταν αυτός, με την ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου του σε επιχειρησιακό πρόγραμμα είχε αναλάβει ένα σύνολο δεσμεύσεων γενικότερου συμφέροντος, ως όρο για την απόληψη και διατήρηση της δημόσιας συνδρομής, καθιστάμενος ως εκ τούτου υπόχρεος σε λογοδοσία, υπό την έννοια της απόδειξης της διάθεσης των ποσών που του διατέθηκαν με τήρηση των δεσμεύσεων που τον βαραίνουν (σκ. 5). Νόμιμη η απόφαση ανάκτησης που συνιστά διοικητικό μέτρο επιβληθέν ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του δικαιούχου και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου (σκ. 19). Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αφενός επειδή οι προηγούμενοι έλεγχοι έχουν διαφορετικό αντικείμενο από εκείνους που οδήγησαν στην έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και δεν συνιστούν «διαβεβαιώσεις» αφετέρου επειδή οι παραβιασθείσες διατάξεις είναι σαφείς (σκ. 20). Δεν εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας διότι το αίτημα παράτασης υποβλήθηκε μετά την πάροδο δύο ετών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.