ΔΕφΑθ 410/2020 Τμ. ΙΔ΄ – Ακυρωτ. Σχηματισμός (Μον.) [παρατ. Κ. Σαμαρτζής]

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2021, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δικαστής: Ν. Οικονομίδης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Δικηγόροι: Δ.-Μ. Παναγοπούλου, Θ. Θεοδωρόπουλος, Χ. Πουλάκος, Πάρεδρος ΝΣΚ Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, στην οποία δεν αναγράφεται ο ΑΦΜ της εταιρείας. Η αρχή της τυπικότητας στους δημόσιους διαγωνισμούς βρίσκει τα όριά της, όταν η προσφορά εμφανίζει εντελώς τυπικές και επουσιώδεις πλημμέλειες. Η έλλειψη του ΑΦΜ στην εγγυητική επιστολή συνιστά τέτοια πλημμέλεια, διότι δεν δημιουργεί αμφιβολία για την ταυτότητα του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε, δεν επηρεάζει την εγκυρότητά της και δεν εμποδίζει την κατάπτωσή της όταν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, δεν ευθύνεται γι’ αυτήν δε ο οικονομικός φορέας, αλλά η τράπεζα που την εξέδωσε και δεν συμπεριέλαβε σχετικό πεδίο προς συμπλήρωση, ως εκ τούτου, δεν προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επομένως, η προσφορά είναι παραδεκτή. Διατάξεις: άρθρα 2 [παρ. 1 περ. 11], 360, 362 [παρ. 1] Ν 4412/2016, 107, 741, 748 ΑΚ [...] 6. Επειδή στο άρθρο 91 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι : «1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.