ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2021, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΕΠΠ

Μία συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής τροποποίησης της διαδικασίας εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών από την ΑΕΠΠ, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις, Ι. Κίτσος,

σελ. 139.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρχή της τυπικότητας - Μη αναγραφή ΑΦΜ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, στην οποία δεν αναγράφεται ο ΑΦΜ της εταιρείας. Η αρχή της τυπικότητας στους δημόσιους διαγωνισμούς βρίσκει τα όριά της, όταν η προσφορά εμφανίζει εντελώς τυπικές και επουσιώδεις πλημμέλειες. ΔΕφΑθ 410/2020 Ακυρωτ. Σχηματισμός (Μον.) (παρατ. Κ. Σαμαρτζής),

σελ. 258.

Δημόσιες συμβάσεις, εθνική άμυνα και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις, Π. Κουτράκος,

σελ. 133.

Δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου 4412/2016, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις, Ο. Ζήκου,

σελ. 157.

Διλήμματα και νέες ισορροπίες στο νέο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων. Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις, Ι. Σαρμάς,

σελ. 98.

Επισκόπηση επίκαιρης νομολογίας της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα ζητήματα των δημοσιονομικών διορθώσεων, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις (Επιμ.: Ε. Κωνσταντάκου),

σελ. 175.

Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις, Ε. Κωνσταντάκου,

σελ. 162.

Μία συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής τροποποίησης της διαδικασίας εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών από την ΑΕΠΠ, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις, Ι. Κίτσος,

σελ. 139.

Νομολογιακές εξελίξεις στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δημοσίων συμβάσεων. Η πρόκληση της διεύρυνσης αυτού. Έννοια και φύση του ελέγχου αυτού, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις, Ε.-Ε. Κουλουμπίνη,

σελ. 104.

Ο εκσυγχρονισμός και η αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, Επικαιρότητα, Δ. Κουρκουμέλης,

σελ. 213.

Ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίσθηκαν από τη νομολογία του Άρειου Πάγου σχετικά με τις συμβάσεις εκτελέσεως δημοσίων έργων, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις (Επιμ.: Π. Χαλιούλιας),

σελ. 179.

Παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης καζίνο. Διαγωνισμός για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης καζίνο μέσω σύναψης συμβάσεων με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Άδειες λειτουργίας καζίνο. ΣτΕ Ολ 1819/2020 (παρατ. Δ. Γούπου),

σελ. 249.

Σκέψεις για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων προσυμβατικού σταδίου, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις, Ι. Λαμπρόπουλος,

σελ. 151.

Συναρμογή αρχών δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις, Μ. Καραμανώφ,

σελ. 101.

Συνταγματικές σκέψεις σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων στις δημόσιες συμβάσεις, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή,

σελ. 112.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Επισκόπηση επίκαιρης νομολογίας της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα ζητήματα των δημοσιονομικών διορθώσεων, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις (Επιμ.: Ε. Κωνσταντάκου),

σελ. 175.

Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις, Ε. Κωνσταντάκου,

σελ. 162.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας: Νομοθέτης της πρώτης συστηματικής/θεσμικής Oργανώσεως της Δικαιοσύνης και της Έννομης Τάξεως στην Ελλάδα, Forum, N. Κλαμαρής,

σελ. 277.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ηλίας Κουβαράς, Οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης ως θεμέλιο των νομικών κρίσεων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020, σελ. 344 (Πρόλογος: Σπ. Βλαχόπουλος), Βιβλιοπαρουσίαση, Ε. Πρεβεδούρου, σελ. 272.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα εκλογικά του προγράμματος «Κλεισθένης Ι». Γνήσια αντιπροσώπευση, εκλογιμότητα, τοπικό δημοψήφισμα και κατάτμηση βασικών εκλογικών περιφερειών, Νομικές Συμβολές, Θ. Ξηρός,

σελ. 220.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Νομολογιακές εξελίξεις στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δημοσίων συμβάσεων. Η πρόκληση της διεύρυνσης αυτού. Έννοια και φύση του ελέγχου αυτού, Αφιέρωμα: Δημόσιες Συμβάσεις, Ε.-Ε. Κουλουμπίνη,

σελ. 104.

Χρηματοδότηση Δήμου από το Ελληνικό Δημόσιο. Ανάλωση των χρημάτων για αλλότριους σκοπούς. Αγωγή Ελληνικού Δημοσίου. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου. Διαχρονικό δίκαιο. Διαφορά από τον έλεγχο λογαριασμών δημοσίων υπολόγων. ΕλΣυν 201/2021,

σελ. 265.

ΟΤΑ

Τα εκλογικά του προγράμματος «Κλεισθένης Ι». Γνήσια αντιπροσώπευση, εκλογιμότητα, τοπικό δημοψήφισμα και κατάτμηση βασικών εκλογικών περιφερειών, Νομικές Συμβολές, Θ. Ξηρός,

σελ. 220.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Μειονότητα της Θράκης - Μουφτειακά δικαστήρια. Θρησκευτικοί λειτουργοί. Μουφτήδες. Νομικό καθεστώς. Διαδικασία και προσόντα διορισμού. Καθή­κοντα. Δικαιοδοσία επί ορισμένων, περιοριστικώς αναφερόμενων οικογενειακών και κληρονομικών διαφορών. ΠΔ για τον καθορισμό των δικονο­μικών κανόνων. ΣτΕ Ολ 1822/2020,

σελ. 233.