Τεύχος 2/2009, Φεβρουάριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Εκτελεστές διαθήκης υπέρ κοινωφελούς σκοπού - Συνταγματικότητα τυπικών νόμων - Υποχρέωση παραπομπής στην Ολομέλεια
Επιλογή Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας - Απαράδεκτο αιτήσεως ακυρώσεως

Β. Χωροταξία - Πολεοδομία

Δόμηση σε περιοχές ακινήτων εκτός σχεδίου

Γ. Διοικητική Δικονομία

Πολιτική επιστράτευση - Κατάργηση ακυρωτικής δίκης
Ομοδικία - Άσκηση ενδίκων μέσων
Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - Πάροδος τριμήνου
Παράβολο - Αντισυνταγματικότητα

Δ. Εκλογική Νομοθεσία

Εκλογή δημoτικών αρχών - Αυτοδίκαιη έκπτωση εκλεγέντων

Ε. Διοικητική Πράξη

Συναρμόδια όργανα - Συντέλεση παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας

ΣΤ. Κοινωνική Προστασία

ΟΓΑ - Επίδομα πολύτεκνης μητέρας - Ανάκληση διοικητικής πράξης

Ζ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Συνταξιοδοτικές διαφορές - Αγωγή - Τοκογονία
Ευθύνη υπολόγου - Βαρεία αμέλεια

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας - Κριτήρια υπολογισμού ποσού δίκαιης ικανοποίησης

Β. Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με την ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Ι. Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Α. Συνήγορος του Πολίτη

Επίπεδο σπουδών, διαβάθμιση πτυχίου και επαγγελματικά δικαιώματα μειονοτικών δασκάλων

Β. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επαλήθευση στοιχείων εργασιακής εμπειρίας εργαζομένου - Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Α. Δημοσιεύσεις στο Νομικό Τύπο

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008