Τεύχος 3/2009, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

ΑΕΙ - Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων - Αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης

Β. Πολεοδομία - Χωροταξία

Τροποποίηση ρυμοτομικου σχεδίου - Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

Γ. Φορολογική Νομοθεσία

Μεταβίβαση συνόλου μετοχών ΑΕ - Πρόσθετος φόρος - Αρχή της αναλογικότητας

Δ. Κοινωνική Ασφάλιση

ΟΑΠ/ΔΕΗ - Επιβολή ανωτάτου ορίου στο εφάπαξ βοήθημα
Προσμέτρηση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης

Ε. Διοικητική Διαδικασία

Ανάκληση παράνομων διοικητικών πράξεων - Αρχές νομιμότητας και προστασίας δικαιολογημένης εμπιστοσύνης - Προηγούμενη ακρόαση

ΣΤ. Παραγραφή

Χρόνος παραγραφής αξιώσεων υπαλλήλων ΝΠΔΔ κατ’ αυτών

Ζ. Εκπαίδευση

Λειτουργία τμημάτων νηπιαγωγείων εντός παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Η. Δημόσιες Συμβάσεις

Ασφαλιστικά μέτρα - Συγχώνευση επιχειρήσεων - Διαδοχή της νέας εταιρείας στη διαδικασία του διαγωνισμού

Θ. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων - Αιτιολογία πράξης επιβολής - Αρχή της αναλογικότητας

Ι. Ελεγκτικό Συνέδριο

Έννοια δημοσίου υπολόγου - Έλλειμμα - Συνευθυνόμενοι - Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
Έλεγχος απολογισμών ΟΤΑ - Αρνητικό μεταφερόμενο στην επόμενη χρονιά χρηματικό υπόλοιπο - Υπόλογοι

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α. Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με την ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών

Β. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Περιορισμοί ιδιοκτησίας - Άρνηση καταβολής αποζημίωσης

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Α. Δημοσιεύσεις στο Νομικό Τύπο

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008