ΓνωμΝΣΚ 184/2006 Τμ. Γ΄(παρατ. Ε. Πουλαράκης)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2009, Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προκειμένου περί παραλείψεως της διοίκησης να εκδώσει αρχική άδεια διαμονής, δεν νοείται έκδοση προσωρινής διαταγής ούτε χορήγηση αναστολής, εφόσον τούτο θα υποχρέωνε τη διοίκηση σε ανεπίτρεπτη θετική ενέργεια. Εάν, παρ’ όλα αυτά, υπάρξει σχετική απόφαση, δεν υφίσταται αντικείμενο συμμόρφωσης για τη διοίκηση. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος χορήγησης αρχικής άδειας διαμονής. Εφόσον πρόκειται περί αρνητικής πράξης, δεν συντρέχει περίπτωση έκδοσης προσωρινής διαταγής ή χορήγησης αναστολής, διότι θα επρόκειτο περί μη επιτρεπτής θετικής ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί, ότι απολήγει στην κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, εφόσον δεν θα υφίστατο, πλέον, η προσβληθείσα εκτελεστή διοικητική πράξη. Στο πλαίσιο εκτέλεσης της προσωρινής διαταγής ή της απόφασης αναστολής και προς αποφυγή εξουδετέρωσης του ανασταλτικού αποτελέσματος, η συμμόρφωση της διοίκησης επικεντρώνεται, αποκλειστικώς, στη μη κίνηση της διαδικασίας απέλασης του αλλοδαπού, ως παρανόμως διαμένοντος στη χώρα. Για την περίπτωση της μη ανανέωσης άδειας διαμονής, της οποίας η ισχύς έληξε, είτε αυτή εκδηλώνεται υπό μορφή παράλειψης, είτε δια της εκδόσεως απορριπτικής αποφάσεως, δεν καθιδρύεται δυνατότητα χορήγησης προσωρινής διαταγής ή αναστολής, εφόσον και στην προκείμενη περίπτωση θα συνέτρεχε υποκατάσταση θετικής ενέργειας της διοίκησης. Εάν, όμως, εκδοθεί αντίστοιχη απόφαση, επί μεν παραλείψεως δεν υφίσταται στάδιο συμμόρφωσης, επί δε εκδόσεως απορριπτικής αποφάσεως η συμμόρφωση της διοίκησης εξαντλείται στη μη ενεργοποίηση της διαδικασίας απέλασης του αλλοδαπού. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί και η ανάκληση χορηγηθεισών, παρανόμως, αδειών διαμονής. Και στην περίπτωση αυτή, η συμμόρφωση της διοίκησης περιορίζεται στη μη εκτέλεση της ανακλητικής απόφασής της και εντεύθεν στη μη απέλαση του αλλοδαπού από τη χώρα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.