ΔΠρΑθ 8256/2008 Τμ. 23ο Τριμ.

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2009, Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς χορηγείται ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας υποδοχής των δικαιολογητικών, ενώπιον της οποίας ο ενδιαφερόμενος καλείται για συνέντευξη, προσκομίζοντας τυχόν πρόσθετα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητά του ως ομογενή. Σε περίπτωση δε αμφισβήτησης ως προς την ιδιότητα αυτή, η αίτηση με τη λοιπή αλληλογραφία διαβιβάζεται στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Ομογενών, η οποία γνωματεύει σχετικά και ενώπιον της οποίας καλείται να εμφανιστεί ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας τυχόν πρόσθετα στοιχεία αποδεικτικά της ελληνικής του καταγωγής. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται κατά την αληθή έννοιά τους, όχι μόνον κατά την έκδοση ρητής απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης ΕΔΤΟ, αλλά και στην περίπτωση που χωρίς να έχει εκδοθεί τέτοια απόφαση ανακαλείται το δελτίο για τον λόγο ότι δεν επιβεβαιώνεται η ελληνική καταγωγή του ενδιαφερόμενου, λόγω υποβολής πλαστών δικαιολογητικών. Τούτο, διότι και στην περίπτωση αυτή, της ανάκλησης δηλαδή λόγω υποβολής πλαστών δικαιολογητικών, συντρέχει ο αυτός σκοπός για τον οποίο τάσσεται, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, η παραπομπή του αμφισβητούμενου ζητήματος στην Ειδική Επιτροπή, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η γνώμη αυτής. Είναι δε ο σκοπός αυτός, η εξ υπαρχής εξέταση του κρίσιμου ζητήματος της ελληνικής καταγωγής του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού με την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του και την υποβολή τυχόν πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον ειδικού συλλογικού οργάνου. [Βλ. παραπάνω την αντίθετη ΔΠρΠειρ 58/2009.]

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.