Αίτηση ακυρώσεως, αίτηση αναστολής, αντιρρήσεις ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου(επιμ. Β. Καραγκούνη)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2009, Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

α. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου και με το ένδικο βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως εισάγονται οι διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και αφορούν άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου ή άρνηση παράτασης της ισχύος της, επαναπροώθηση στη χώρα προελεύσεως ή καταγωγής ή σε τρίτη χώρα, άρνηση χορήγησης, ανανέωσης ή ανάκλησης άδειας διαμονής, άρνηση χορήγησης, ανανέωσης ή ανάκλησης άδειας εργασίας, διοικητική απέλαση, καταχώριση στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών, επιβολή περιορισμών, αναγομένων στην εγκατάσταση, παραμονή σε ορισμένη περιοχή της χώρας, την άσκηση ορισμένου επαγγέλματος ή την υποχρέωση εμφανίσεώς του στις αστυνομικές αρχές. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση ακυρώσεως κατατίθεται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών (άρθρο 46 ΠΔ 18/1989) από την κοινοποίηση της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης ή την παράλειψη της οφειλόμενης ενέργειας της διοίκησης, σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία μέσα στην οποία έπρεπε να χορηγηθεί η αρχική ή να ανανεωθεί η άδεια. Στρέφεται κατά της εκτελεστής διοικητικής πράξης της ανάκλησης ή απόρριψης, και όχι κατά άλλων προπαρασκευαστικών ή πληροφοριακού χαρακτήρα πράξεων, οι οποίες στερούνται εκτελεστότητας. Απαραδέκτως ζητείται, εξάλλου, από το δικαστήριο επί παραδείγματι να διαταχθεί η διοίκηση να χορηγήσει άδεια παραμονής στον αιτούντα,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.