Τεύχος 5/2009, Μάιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Διαφορές από διαταγές κατεδάφισης αυθαιρέτων - Προθεσμία προσφυγής - Δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας

Β. Δικαιοδοσία

Αγωγή περί ευθύνης του Δημοσίου - Αρμόδια δικαστήρια εκδίκασης σχετικών διαφορών

Γ. Διοικητική Δικονομία

Αίτηση ακυρώσεως - Ανυπόστατη κανονιστική διοικητική πράξη

Δ. Διοικητική Διαδικασία

Αναγκαστική μετάθεση τακτικού εφημερίου
Ανάκληση παράνομων διοικητικών πράξεων - Αρχές νομιμότητας και προστασίας δικαιολογημένης εμπιστοσύνης - Προηγούμενη ακρόαση

Ε. Κοινωνική Ασφάλιση

Συνταξιοδότηση θετού τέκνου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΙΚΑ
Πράξη Επιβολής Εισφορών - Απαιτούμενα στοιχεία

ΣΤ. Υπάλληλοι

Συμβασιούχοι - Μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου - Προϋποθέσεις

Ζ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Παραγραφή αξιώσεων κατά του ΙΚΑ - Επιτόκιο οφειλών του ΙΚΑ
Έφεση επί υποθέσεων καταλογισμού - Καταβολή αναλογικού παραβόλου - Δικαίωμα δικαστικής προστασίας

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κοινοτικό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων - Βασικός μέτοχος - Αρχές ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας, πολυφωνίας και ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Α. Δημοσιεύσεις στο Νομικό Τύπο

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008