Τεύχος 2/2010, Φεβρουάριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 143
Άρθρα: 3127

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Κατάληψη θέσης δόκιμου πυροσβέστη - Αρχή ισότητας των φύλων
Μεταφορά σπουδαστών κέντρων ξένων γλωσσών με ΕΙΧ - Αρχή αναλογικότητας

Β. Κυβέρνηση - Κυβερνητικά όργανα

Ανακατανομή αρμοδιοτήτων Υπουργείων

Γ. Διοικητική Διαδικασία

Πειθαρχικά Συμβούλια Δικηγόρων - Αρχή της αμεροληψίας

Δ. Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση

Προστασία πολιτιστικού περιβάλλοντος - Περιορισμοί της ιδιοκτησίας

Ε. Πολεοδομία - Χωροταξία

Νέο Μουσείο Ακροπόλεως - Διατηρητέα κτήρια

ΣΤ. Διοικητική Δικονομία

Οργάνωση και λειτουργία ΣτΕ - Αναπροσδιορισμός ύλης Γ΄ Τμήματος

Ζ. Υπάλληλοι

Επιλογή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης - Επανάληψη συνέντευξης
Επιλογή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης - Αιτιολογία απόφασης ΥΣ

Η. Φορολογική Νομοθεσία

Έκτακτη εφάπαξ εισφορά

Θ. Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Απόδειξη ισχυρισμού - Φωτοτυπικά αντίγραφα

Ι. Ελεγκτικό Συνέδριο

Επίτροποι ΕλΣυν - Προληπτικός έλεγχος
Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών κοινοτικών ενισχύσεων - Έννοια δημοσίου υπολόγου - Αρμοδιότητα ΕλΣυν

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας (ΔΝΒΕ, Νο 40)

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008