ΣτΕ Ολ 3976/2009

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2010, Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ακόμη δε και όταν η εκ του νόμου ατομική ρύθμιση έννομης σχέσης ή κατάστασης είναι εξαντλητική και δεν καταλείπεται στην εκτελεστική λειτουργία αρμοδιότητα για την έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων, ο ακυρωτικός δικαστής, τηρώντας τον κανόνα του άρθρου 95 παρ. 1 στοιχ. α΄ Συντ., αδυνατεί να ελέγξει ευθέως, την υπό μορφή τυπικού νόμου, ατομική ρύθμιση. Δύναται όμως στην περίπτωση αυτή, ενόψει του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας, έκφανση του οποίου αποτελεί και ο κατά το άρθρο 95 παρ. 1 Συντ. ακυρωτικός έλεγχος, να δέχεται ως προσβλητή ενώπιον του κάθε πράξη οργάνου της διοίκησης, η οποία εκδίδεται προς εκτέλεση των οριζομένων στο νόμο, έστω και αν η έκδοσή της δεν προβλέπεται ρητώς σε αυτόν. Τούτο δε, διότι διαφορετικά ο θιγόμενος από την ατομική ρύθμιση νόμου και μη δυνάμενος να ζητήσει ευθέως την ακύρωσή της θα απεστερείτο του δικαιώματος για δικαστική προστασία, κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 1 Συντ. Πάντως, στέρηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των θιγομένων από ατομικές ρυθμίσεις νόμου και μη δυναμένων να ζητήσουν ευθέως την ακύρωσή τους δεν υφίσταται, αν ο νόμος, πέραν των ατομικών αυτών ρυθμίσεων, προβλέπει την έκδοση, συναφών προς τις ρυθμίσεις αυτές εκτελεστών πράξεων, των οποίων οι θιγόμενοι δύνανται παραδεκτώς να ζητήσουν την ακύρωση και μέσω της προσβολής των οποίων μπορεί παρεμπιπτόντως να ελεγχθεί η προς το Σύνταγμα και τους κανόνες υπερνομοθετικής ισχύος συμφωνία των ατομικών ρυθμίσεων του νόμου (ειδικ. γνωμ., μειοψ.). Ως εκ τούτου, απαραδέκτως προσβάλλονται ευθέως με αίτηση ακυρώσεως οι διατάξεις των άρθρων 11, 12 του Ν 3481/2006, χωρίς το απαράδεκτο αυτό να εγείρει ζήτημα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, αφού το κύρος των επίμαχων ρυθμίσεων μπορεί να ελεγχθεί κατόπιν προσβολής των προβλεπόμενων στον ίδιο το νόμο πράξεων κήρυξης ακινήτων ως αναγκαστικώς απαλλοτριωτέων (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.