ΤρΔΠρΘεσ 148/2010 Τμ. ΙΒ΄(παρατ. Κ. Μιχοπούλου)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 4/2010, Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η κατ’ εξαίρεση μη χορήγηση της ειδικής παροχής του Ν 3016/2002, η οποία έχει αποκτήσει πλέον το χαρακτήρα μισθολογικής παροχής, σε μερικές μόνον κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων και ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της και ως προς αυτούς, συνιστά, άνιση μεταχείρισή τους έναντι των υπολοίπων κατηγοριών, στις οποίες αυτή εχορηγείτο, χωρίς να συντρέχει προς τούτο λόγος δημόσιου συμφέροντος. Προς αποκατάσταση δε της διαταραχθείσης ισότητας, θα πρέπει η εν λόγω παροχή να χορηγηθεί και σε όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που δεν την έλαβαν. Η θέσπιση με το άρθρο 90 παρ. 3 του Ν 2362/1995 εις βάρος των υπαλλήλων του Δημοσίου ειδικής βραχυπρόθεσμης διετούς παραγραφής, με την οποία περιορίζεται το δικαίωμά τους να διεκδικήσουν αναδρομικά ποσά λόγω καθυστερουμένων αποδοχών ή άλλων απολαβών, όπως εν προκειμένω, έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση του δικαιώματος των υπαλλήλων αυτών για προστασία της περιουσίας τους και ως εκ τούτου, αντίκειται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Α΄ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Τούτο διότι εισάγει δυσμενή διάκριση σε σχέση με τον χρόνο παραγραφής (πενταετής) των αξιώσεων του Δημοσίου κατά τρίτων, κατ’ άρθρο 86 παρ. 2 του ως άνω νόμου, χωρίς ωστόσο η διάκριση αυτή σε βάρος των υπαλλήλων να δικαιολογείται από συγκεκριμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος, ως τέτοιοι δε δεν μπορεί να θεωρηθούν η έγκαιρη ισοσκέλιση των οφειλών του Δημοσίου και η αποφυγή, με τον τρόπο αυτό, υπερχρέωσης του προϋπολογισμού του Κράτους με απρόβλεπτες δαπάνες. Ενόψει των ανωτέρω, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 90 του Ν 2362/1995 δεν είναι εφαρμοστέα ως αντικείμενη στην προπαρατεθείσα διάταξη του Πρ. Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, με συνέπεια οι απαιτήσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου από καθυστερούμενες αποδοχές ή απολαυές να υπόκεινται στην προβλεπόμενη από την παρ. 1 του ίδιου άρθρου 90 και ισχύουσα, για όλες τις άλλες χρηματικές κατά του Δημοσίου αξιώσεις πενταετή παραγραφή, που ισχύει και για τις αξιώσεις του Δημοσίου κατά τρίτων, κατ’ άρθρο 86 παρ. 2 του ίδιου νόμου, και αρχίζει σύμφωνα με το άρθρο 91 από το τέλος του οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο γεννήθηκαν και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή τους.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.